Shell har tatt Linnorm ett steg nærmere utbygging
Glenn Stangeland
22. januar 2020
Solitaire legger Polarled-røret. (Foto: Allseas)
Shell har tatt Linnorm ett steg nærmere utbygging
Glenn Stangeland
22. januar 2020

Shell hadde store planer om å bygge ut gassfeltet Linnorm, men prosjektet ble lagt på is tilbake i 2012.

Nå har selskapet børstet støv av prosjektet og håper endelig å få til en utbygging av feltet, som inneholder 25 milliarder standard kubikkmeter gass.

Større enn Dvalin

Til sammenlikning er Dvalin-feltet, som nå bygges ut, anslått å inneholde rundt 18 milliarder standard kubikkmeter gass.

Operatøren bekrefter overfor petro.no at lisensen har tatt en «beslutning om konkretisering» av prosjektet, som i praksis betyr at man har funnet «minst ett teknisk og økonomisk gjennomførbart konsept som gir grunnlag for å starte studier som leder fram til konseptvalg».

Draugen igjen?

Selv om en tilknytning til Draugen var valgt som konsept for åtte år siden, er det ikke gitt at dette blir løsningen nå. 

– Linnorm er i konseptfase. Vi jobber godt i lisensen med å modne frem mulige løsninger, som både omfatter subsea tie-backs eller stand-alone løsninger for Linnorm. De siste årene har vi jobbet med nye studier med mål om å gjøre Linnorm til et teknisk og økonomisk gjennomførbart prosjekt, sier pressekontakt Kitty Eide i Norske Shell.

I forrige runde var planen å eksportere gassen fra Linnorm via Polarled etter prosessering på Draugen. Plattformen, som nå er overtatt av Okea, har ikke nødvendig utstyr for gassprosessering av Linnorm-gassen, og en tilknytning vil medføre et betydelig modifikasjonsarbeid dersom dette konseptet blir valgt denne gangen.

Følg fremdriften for Linnorm og 98 andre utviklingsprosjekter – i Petro Database.