Sikrer kontrakt for boligkvarter og helidekk til Wisting
Pressemelding
23. desember 2021
Illustrasjon: Equinor
Sikrer kontrakt for boligkvarter og helidekk til Wisting
Pressemelding
23. desember 2021

Leirvik AS har signert en intensjonsavtale med Equinor om å levere boligkvarteret og helikopterdekket i forbindelse med feltutviklingen av Wisting på den norske kontinentalsokkelen.

Wisting-feltet skal bygges ut med en flytende produksjons og lagerinnretning, en såkalt FPSO. Equinor er operatør for utbyggingen av feltet.

Arbeidsomfanget vil inkludere et 6-etasjers boligkvarter i aluminium for inntil 140 personer og et helikopterdekk. Verdien på boligkvarteret og helikopterdekket er i størrelsesorden 1,3 milliard.

Leirvik AS er allerede i gang med tidligfase-engineering (FEED) av boligkvarteret og helikopterdekket gjennom en separat kontrakt med Aker Solutions. Selve byggingen av boligkvarteret er planlagt å starte i 3. kvartal 2023 forutsatt investeringsbeslutning og stortingets godkjenning av prosjektet. Levering av boligkvarteret og helikopterdekket er planlagt i 1. kvartal 2026.

– Vi er veldig stolte av å få være med på utbyggingen av Wisting-feltet. At Equinor igjen velger Leirvik for leveranse av boligkvarteret og helikopterdekk til sine utbygginger tar vi som en tillitserklæring. Vi ser at vårt arbeid med HMS og kvalitet sammen med en forutsigbar gjennomføring gir resultater. Dette betyr svært mye for Leirvik AS, men har også stor betydning for norsk leverandørindustri generelt. Wisting kan bli en brobygger for verftene langs kysten som i dag leverer til olje og gass, men som i neste omgang må tilpasse seg andre behov og mer grønnere energikilder, sier Helge Gjøsæter, direktør på Leirvik AS.