Sinomine sikrer storkontrakt med Equinor
Pressemelding
9. oktober 2019
Foto: Equinor
Sinomine sikrer storkontrakt med Equinor
Pressemelding
9. oktober 2019

Sinomine Specialty Fluids har inngått en større rammekontrakt med Equinor for leveranser av cesium bore- og kompletteringsvæsker til selskapets operasjoner i Norge.

Kontrakten innebærer leveranse av alle typer cesiumvæsker, samt tjenester forbundet med engineering, laboratorietjenester og gjenvinning av væskene. Kontrakten gjelder frem til 31. mai 2022 med mulighet for forlengelse i ytterligere fem toårsperioder. Avtalen bekrefter Equinors mangeårige satsing på cesiumformiat og har en potensiell verdi på over 40 millioner dollar i perioden frem til 2022.

– Alle i teamet vårt er svært glade for tildelingen av denne langsiktige rammekontrakten og med det kunne fortsette å bidra til Equinor sin suksess. Siden 2001 har vi gjennom vår involvering i Huldra, Kvitebjørn, Gudrun, Visund, Vega, Gullfaks og flere andre felt, erfart at cesiumformiat gir økt operasjonell effektivitet og sikkert leverer høyproduktive brønner for Equinor, sier Christian Busengdal, Sinomine Specialty Fluids’ forretningsdirektør for Europa.

Equinor vurderer å ta i bruk cesiumformiat på Martin Linge, Snorre, Visund og satellittfeltene til Gullfaks. Andre prosjekter er også under planlegging.