Sist gikk det galt, men nå skal Aker BP bruke «walk-to-work» igjen
Glenn Stangeland
15. mai 2019
Foto: Aker BP
Sist gikk det galt, men nå skal Aker BP bruke «walk-to-work» igjen
Glenn Stangeland
15. mai 2019

Da Aker BP i fjor sommer skulle teste ut bruk av gangbro fra fartøy for å forflytte arbeidere om bord på Tambar-plattformen, gikk det galt.

Under den tekniske testen, fant ikke gangbroen feste på landingsområdet på Tambar, noe som medførte at den traff rekkverk og deretter et lysarmatur i nærheten av landingspunktet.

Petroleumstilsynet gransket hendelsen og fant flere brudd på regelverket.

«Vår gransking har vist at denne hendelsen med mindre endrede omstendigheter kunne resultert i en storulykke med utslipp av større mengder hydrokarboner, store materielle skader og mulighet for tap av liv. Dette fordi hendelsen like gjerne kunne inntruffet ved å bruke landingsområdet sør på innretningen, der hydrokarbonførende rør og utstyr kunne blitt truffet», skrev Ptil i sin rapport.

Som en konsekvens av denne hendelsen, valgte Aker BP å avslutte kvalifiseringen av utstyr til bruk for «walk-to-work» på Tambar.

Valhall Flanke Vest

Men i sommer tar operatøren teknologien i bruk igjen. Denne gangen på Valhall Flanke Vest-plattformen.

– Hendelsen på Tambar viste at ingenting er enkelt i denne industrien, sier prosjektleder for Valhall Flanke Vest-utbyggingen, Michael Bible.

– Når vi nå skal ta i bruk en gangbro på Valhall Flanke Vest, har vi en plattform som er bygget for å ta imot og dokke en gangbro. I tillegg har vi lagt mye mer arbeid ned i forberedelsene. Det gjør oss sikre på at vi nå har en løsning som er minst like sikker som helikoptertransport.

Understellet er allerede på plass på feltet i Nordsjøen. Tungløftfartøyet Thialf skal frakte den ferdigbygde plattformen fra verftet i Verdal og plassere den på jacketen. Deretter skal arbeidere som bor om bord på fartøyet Normand Jarstein sørge for at alt det kritiske oppkoblingsarbeidet fullføres før boreriggen Maersk Invincible starter sitt arbeid.

– I denne fasen av utbyggingen er det normalt mange kritiske operasjoner som skjer samtidig. Når vi nå tar i bruk fartøy med gangbro til plattformen, blir vi mer fleksible og kan splitte opp disse oppgavene ved at vi får gjennomført viktig oppkoblingsarbeid før Maersk-riggen kobles til plattformen. Dermed tar vi ned risikoen betydelig, sier Bible.

Sparer tid og penger

Operatøren er smertelig klar over at hele industrien vil ha sine øyne rettet mot dette prosjektet.

– Det må vi tåle. Folk er naturlig skeptiske til endringer, og da er det vår jobb å overbevise operatører som skal bruke denne transportmetoden, partnere, myndigheter og alle andre involverte om at den nye løsningen er minst like trygg som dagens praksis.

Den største gevinsten knyttet til bruk av gangbro, er økt fleksibilitet, betydelig reduksjon i mengden samtidige, sikkerhetskritiske operasjoner (SIMOPS) og innsparing av tid. Selskapet anslår at ti dagers bruk av «walk-to-work» blant annet vil spare fem riggdøgn og mange turer med helikopter.

I tillegg har Normand Jarstein utstyr til å gjennomføre enkle subseaoperasjoner om bord.

– Det vil bli stadig flere ubemannede installasjoner på norsk sokkel, og bruk av gangbro vil bidra til at utbygging og drift av disse effektiviseres. Derfor er det et viktig prosjekt, både for Aker BP og resten av industrien, sier pressetalsmann Ole Johan Faret.

Illustrasjon: Aker BP

Fakta som «walk-to-work» på Valhall Flanke Vest

  • Planlagt brukt i perioden 18. juni – 1. juli.
  • Teknologien er Ampelmann E-type om bord på Normand Jarstein.
  • Kan i utgangspunktet operere i signifikante bølgehøyder på opptil 2,5 meter, men dette er også avhengig av andre parametre som for eksempel vindretning og bølgefrekvens.
  • Fartøyet har 110 sengeplasser om bord, 25 forbehold mannskap, 85 disponert av operatøren.
  • Gangbroen kan forbli tilkoblet under hele oppholdet, men planen er å koble seg fra og flytte seg bort fra feltet etter overføring av personell.