Skanska bygger landanlegg for Northern Lights

Publisert 20. oktober 2020

Equinor har i forbindelse med Northern Lights-prosjektet inngått kontrakt for opparbeiding av tomt og bygging av kaianlegg for mottaksanlegg for CO2 med Skanska. Equinor vil også inngå en leieavtale for tomt for midlertidig prosjektkontor med CCB Kollsnes.

– I dag flytter vi deler av Northern Lights-prosjektet til Kollsnes, slik at vi kan starte nødvendige forberedelser av utbyggingen av mottaksanlegget dersom Langskip-prosjektet blir godkjent av norske myndigheter i løpet av året. Totalt vil det jobbe 10-15 personer fra Equinors Northern Lights prosjektteam og leverandørene på prosjektkontoret, sier prosjektdirektør Sverre Overå.

Kontraktinngåelsen er med forbehold om endelig godkjennelse av Langskip-prosjektet fra norske myndigheter. Avtalene skal sikre planlagt fremdriftsplan for landanlegget til Northern Lights-prosjektet ved en eventuell godkjennelse av prosjektet.

Mottaksanlegget for CO2 vil ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland. Anlegget vil bli fjernstyrt fra Equinors anlegg på Sture-terminalen i Øygarden.

Anlegget er designet for å lagre 1,5 millioner tonn CO2 per år og består av lagertanker for mellomlagring, importkai, losseutstyr, injeksjonspumper og utstyr samt administrasjonsbygninger.

Kontrakten med Skanska har en verdi på rundt 380 millioner kroner og omfatter:

  • Etablering av tomt, vei og infrastruktur for terminalen.
  • Bygging av administrasjonsbygg samt lager- og verkstedbygg.
  • Bygging av kai.
  • Etablering av avkjørsel til Naturgassparken ved fylkesvei 561.

– Vi er glade for å kunne tildele den første store kontrakten i prosjektet. Med Skanska har vi fått på plass en solid nasjonal og regional aktør som vi har gode erfaringer med fra tidligere. Denne kontrakten demonstrerer at Northern Lights-utbyggingen vil bidra med aktivitet og nye muligheter for regionalt og lokalt næringsliv, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Arbeidet vil i hovedsak bli ledet av Skanskas avdeling i Bergen. Skanska anslår at prosjektet vil omfatte mellom 100 – 150 årsverk for Skanska og samarbeidspartnere.

Forberedende arbeid vil starte etter kontraktsignering. Planene er å starte opparbeiding av tomten i januar 2021 forutsatt en endelig godkjennelse av Langskip-prosjektet.

Equinor inngår også en avtale med CCB Kollsnes for leie av kontorrigg- og lagerområder på rundt 16.000 m2.

Leieavtalen vil gjelde frem til sommeren 2024 når terminal og administrasjonsbygg har blitt fullført.

Tidligere i år besluttet Equinor, Shell og Total å investere i Northern Lights-prosjektet og de første investeringene vil utgjøre nærmere NOK 6,9 milliarder totalt.

Norske sysselsettingsvirkninger av Northern Lights er beregnet til vel 2.100 årsverk i utbyggingsfasen. Regionalt er det anslått en sysselsettingseffekt i utbyggingen på vel 250 årsverk.

Siste fra forsiden

Utsetter 26. konsesjonsrunde – SVs oljeseier vekker bekymring

+

Hamlet ett steg nærmere utbygging

Boret tørt på Othello Nord

Får fem nye brønner på Johan Sverdrup

DeepOcean tildelt subsea-kontrakter verdt 2 milliarder kroner

– Mulighetene i Barentshavet har forsterket seg

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger