Skuffende avgrensing av Black Vulture
Glenn Stangeland
28. september 2021
Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
Skuffende avgrensing av Black Vulture
Glenn Stangeland
28. september 2021

Equinor, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14, Black Vulture, om lag 15 kilometer sørvest for Norne-feltet. 

Olje- og gassfunnet 6507/3-13 ble påvist i 2019 i reservoarbergarter av tidligkritt alder (olje og gass i Langeformasjonen) og senkritt alder (gass i Lysingformasjonen).

Hensikten med brønn 6507/3-14 var å avgrense funnet i Langeformasjonen, og videre evaluere reservoarets egenskaper.

Før brønn 6507/3-14 ble boret var ressursanslaget for funnet i Langeformasjonen på mellom 0,4 og 4,4 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen traff på Langeformasjonen på om lag 45 meter tykkelse, hvorav til sammen 24 meter sandsteinslag med moderate reservoaregenskaper.

Det ble truffet på svake spor av petroleum. Brønnen er klassifisert som tørr.

Det er for tidlig å gi et oppdatert ressursestimat for funnet, men avgrensningsbrønnen forventes å medføre et redusert estimat, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.