Slår sammen Aker Solutions og Kværner – varsler nedbemanning
Glenn Stangeland
17. juli 2020
Foto: Aker Solutions
Slår sammen Aker Solutions og Kværner – varsler nedbemanning
Glenn Stangeland
17. juli 2020

Kværner og Aker Solutions ar blitt enige om en fusjonsplan hvor de to selskapene slås sammen for å etablere et nytt leverandørselskap. Kjetel Digre blir konsernsjef i det nye sammenslåtte selskapet.

Konsolideringen vil skje i form av en fusjon hvor Aker Solutions ASA overtar Kværner ASAs eiendeler, rettigheter og plikter i tråd med reglene i den norske allmennaksjeloven, skriver selskapene i en børsmelding.

Ved inngangen til 2020 hadde Aker Solutions omtrent 16.000 egne ansatte, og Kværner hadde om lag 2800. Det sammenslåtte selskapet vil ha omtrent 15.000 ansatte, ifølge børsmeldingen.

Som del av tilpasningen til markeder i endring, har begge selskaper i forkant av fusjonen igangsatt nødvendige justeringer av kapasitet, kostnader og stillinger. De fleste personalkuttene vil være fullført før fusjonen er gjennomført. De totale kostnadsbesparelsene anslås å være rundt 1,5 milliarder kroner på årsbasis fra 2019 til 2021, skriver selskapene.

Aker Solutions melder samtidig at forretningsområdene for havvind og karbonfangst og -lagring vil bli skilt ut i to egne selskaper – Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.