– Felt med høye utslipp kan bli solgt for å nå selvpåførte klimamål
Glenn Stangeland
16. februar 2020
Foto: ConocoPhillips/PwC
– Felt med høye utslipp kan bli solgt for å nå selvpåførte klimamål
Glenn Stangeland
16. februar 2020

Oljeselskaper blir energiselskaper og kappes om å få den «grønneste» profilen. Det påvirker i aller høyeste grad valgene de tar i markedet for kjøp og salg av selskaper og lisenser.

– De selvpåførte utslippskravene til mange av oljeselskapene har vært fascinerende å følge. Drevet fram av økte krav fra långivere, aksjonærer og opinionen – og i mindre grad strengere myndighetskrav – så har Equinor, Lundin, Aker BP med flere kommunisert ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. Jeg tror vi vil fortsette å se denne trenden også med flere av de øvrige selskapene på sokkelen. Og det vil gjenspeile seg i deres beslutninger om kjøp og salg, sier partner Daniel Rennemo i PwC til Energi24.

Podcast med Daniel Rennemo kommer snart!

PwC kommer i dag ut med sin årlige transaksjonsrapport fra norsk sokkel. Ifølge rapporten velger de norske oljeselskapene én av tre tilnærminger til energitransformasjonen.

«Stick to your guns»

Selskapene som tror at det vil være stor etterspørsel etter olje og gass i lang tid. Fastholder at olje og gass er kjernekompetane og vil være et attraktivt forretningsområde så langt man kan se. Disse selskapene er ofte på kjøperen og ser etter muligheter for å øke produksjonen på norsk sokkel.

Aker BP, DNO, Neptune, Vår Energi og Sval Energi plasseres i denne kategorien.

«Gradual transformation»

Selskapene som vil begrense karbonutslipp. Disse investerer i fornybart for å bygge opp en mer balansert portefølje. Disse selskapene vil se på muligheten for å selge eiendeler med spesielt høyt utslipp av klimagasser, og vil med stor sannsynlighet ønske å redusere sine investeringer på norsk sokkel.

De europeiske oljeselskapene, som Equinor, Total, Shell og BP, er mer offensive i denne retningen enn sine amerikanske kolleger.

– At kjøp av Johan Sverdrup andeler er Equinors eneste transaksjon på norsk sokkel i 2019 er symptomatisk for hvordan selskap i denne gruppen agerer. Transaksjonen tikker av alle boksene for at dette skal være et attraktivt kjøp: Lang levetid, store reserver, lave kostnader per fat og CO2 utslipp per produserte fat i verdensklasse. For de børsnoterte selskapene så vil dette være et så viktig måltall fremover at det vil kunne være et avgjørende kriterium for selskapenes beslutninger om kjøp og salg. Felt med lave utslipp per produserte fat vil være attraktive for kjøp, mens felt med høye utslipp vil bli prioritert for salg, sier Rennemo.

“All in renewables”

Selskaper som selger seg helt ut av olje og gass og dermed også norsk sokkel. Ørsted, tidligere Dong Energy, er kanskje det beste eksempelet, men Engie, E.ON og Centrica er på samme sti.

– Ørsted er blitt aksjemarkedets kjæledegge. Siden Ørsted kvittet seg med deres olje og gass virksomhet i september 2017 så har aksjeprisen mer enn doblet seg. Ørsted handles nå til en pris-inntjeningsmultippel (P/E) tett opp mot 40, mens Exxon ligger på under 20.

Her er de fem største transaksjonene på norsk sokkel i 2019:

  • Vår Energi kjøper alle de norske ikke-opererte eiendelene til ExxonMobil. Anslått verdi på 41,6 milliarder kroner.
  • DNO sitt fientlige oppkjøp av Faroe Petroleum. Anslått verdi på 4,6 milliarder kroner.
  • Partner Group Holding kjøper CapeOmega av Hitecvision. Anslått verdi på 12 milliarder kroner.
  • Equinor bytter en eierandel på 16 prosent i Lundin med 2,6 prosent i Johan Sverdrup. Anslått verdi på 6 milliarder kroner.
  • Neptune kjøper Edisons felt i Nordsjøen, UK og Norge. Anslått verdi på 2,3 milliarder kroner.

Spådommer for 2020

– Det gjenstår få åpenbare selgere på norsk sokkel. De få som er i markedet har tid og ikke noe umiddelbart press på seg for å selge. Noe som betyr at budene må være attraktive for at salgsprosessen skal settes i gang, sier Rennemo. 

Spirit Energy er én av få åpenbare kandidater for en company-deal. Utover dette forventes hovedsakelig kjøp og salg av eiendeler i 2020.

Få oversikt over kommende letebrønner og feltutbygginger – prøv Petro Database her!