Slik reagerer Oljeindustriens Arbeidersamfunn
Pressemelding
6. april 2019
Slik reagerer Oljeindustriens Arbeidersamfunn
Pressemelding
6. april 2019

Leserinnlegg fra styret i Oljeindustriens Arbeidersamfunn

Vi tar Arbeiderpartiets landsmøtevedtak om å si nei til konsekvensutredning i Lofoten- Vesterålen og Senja til etterretning. Det var ikke det resultatet vi håpet på, men er tross alt glade for at man ikke vedtok varig vern av området.

I praksis har vedtaket lite å si, for hele eller deler av området har vært vernet de siste 25 årene. Dagens regjering har vernet området i 8 år, etter krav fra Venstre og Krf. Om det skulle bli et regjeringsskifte i 2021, med Arbeiderpartiet i regjering, vil de måtte ha støtte fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. De vil begge kreve vern. I tillegg er også Rødt og MDG for vern. Om dagens regjering skulle få fornyet tillit kommer også de til å videreføre vernet.

Vi i Oljeindustriens Arbeidersamfunn håper at alle som arbeider i oljeindustrien og tilstøtende næringer nå ser viktigheten av å mobilisere inn i landets politiske partier. Det bygges stadig opp en sterkere opinion mot næringene vi arbeider i. Mange ønsker å bygge ned Norsk industri. Også kraftkrevende industri.

Etter vårt syn bygger dette på misforstått klimaengasjement, for realitetene er at verden vil være avhengig av olje og gass i generasjoner enda. Vår produksjon er verdens reneste, og om vi ønsker det, kan vi bruke deler av oljeinntektene til å investere i reelle klima og miljøtiltak. Men da må vi ha politisk vilje til å videreføre næringen. Da må vi engasjere oss i partiene.

Derfor håper vi at så mange som mulig melder seg inn i Oljeindustriens Arbeidersamfunn, slik at vi blir en enda sterkere røst innad i Arbeiderpartiet. Er du allerede medlem av partiet, men vurderer å melde deg ut etter dette vedtaket, oppfordrer vi heller til å melde overgang til oss.