Slik vil departementet dele opp Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2 
Glenn Stangeland
10. februar 2022
Kart: OED
Slik vil departementet dele opp Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2 
Glenn Stangeland
10. februar 2022

Olje- og energidepartementet har sendt forslag til inndeling av områdene på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2 på høring. 

Her kommer det blant annet frem at OED ønsker å dele Sørlige Nordsjø 2 i tre områder på inntil 1500 megawatt, men at bare to av disse lyses ut. 

Samtidig ble det onsdag klart at første fase av utbyggingen på Sørlige Nordsjø II vil være på nettopp 1500 megawatt. 

«Sørlige Nordsjø II er stort nok til tre område med plass til 1500 MW og tilstrekkeleg rom for fleksibilitet. Departementet har derfor delt område i tre store område og anbefaler å tildele to av områda. Kva to område som skal tildelast, kjem an på høyringsinnspela som kjem», skriver OED i høringsnotatet.

På Utsira Nord, der det skal bygges ut flytende havvind, har har departementet to ulike forslag. 

Alternativ 1 deler Utsira Nord i fire; to områder på inntil 500 MW og to område på inntil 250 MW. Alternativ 2 deler området i tre; to områder på inntil 600 MW og ett område på inntil 300 MW. 

Høringsfristen er satt til 29. april.