Slutt for Endúr Industrier – melder oppbud
Pressemelding
15. januar 2021
Foto: Glenn Stangeland
Slutt for Endúr Industrier – melder oppbud
Pressemelding
15. januar 2021

Styret i Endúr Industrier AS har fredag meddelt Stavanger tingrett at man begjærer oppbud i selskapet.

Endúr Industrier AS leverer fabrikasjonstjenester til offshorenæringen. Virksomheten har gått med underskudd over lengre tid.

Kombinasjonen av svake økonomiske resultater over tid samt lav ordrereserve og dårlige markedsutsikter har fått styret i Endúr Industrier AS til å konkludere at vilkårene for forsvarlig drift ikke lengre er til stede, og at et oppbud av virksomheten er det eneste fornuftige alternativet. Styret har forsøkt å finne kjøpere av selskapet, men uten å lykkes, skriver selskapet i en pressemelding.

– Selv om dette er en trist dag for de 23 ansatte som påvirkes av beslutningen, ville det vært uansvarlig å fortsette med å skyte inn kapital i en ulønnsom virksomhet som verken er økonomisk bærekraftig eller ansett som kjernevirksomhet for Endúr ASA, sier Hans Olav Storkås, konsernsjef i Endúr ASA.

I juni i fjor offentliggjorde Endúr en strategisk retningsendring for selskapet. Marin infrastruktur og tjeneste- og prosjektleveranser til akvakulturnæringen ble identifisert som kjernevekstområder. De seneste månedene har Endúr ervervet to virksomheter innen disse to bransjene, henholdsvis BMO Entreprenør AS og Artec Aqua AS. Endúr ASA vil fremover fokusere all sin innsats på kjernevirksomheten i konsernet, og oppbudsbegjæringen av Endúr Industrier AS bidrar til å understreke denne forpliktelsen.