Søkerne slipper budrunde på Utsira Nord

Foto: Arbeiderpartiet, Bernt Sønvisen
Publisert 24. mars 2022

Regjeringen legger også opp til at områdene på Utsira Nord vil tildeles basert på kvalitative kriterier.

Det skriver Olje- og energidepartementet.

Dermed slipper søkerne å gå gjennom en anbudskonkurranse for å sikre seg areal i denne delen av tildelingen.

«De kvalitative kriteriene skal legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling. Dette skiller seg fra hovedmodellen for tildeling som er auksjon, og som vil bli brukt for Sørlige Nordsjø II», skriver OED.

– Flytende havvind har potensial til å bli en viktig kilde til fornybar energi på verdensbasis, og også på norsk sokkel. Gjennom å tildele arealet på Utsira Nord etter kvalitative kriterier vil vi legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling som kan bidra til kostnadsreduksjoner for flytende havvind, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Aktørene i havvindmarkedet har trukket frem at stor usikkerhet og risiko knyttet til ny teknologi og kostnadsberegninger for flytende havvind gjør at auksjon er uegnet som tildelingsmodell på Utsira Nord.

Regjeringen har samtidig besluttet å gi Statnett ansvaret for å planlegge nettet til havs.

– Utviklingen av havvind må skje i godt samspill med kraftsystemet på land. At Statnett gis planleggingsansvaret for nett til havs er en viktig avklaring som gir aktørene forutsigbarhet og som sikrer en helhetlig planlegging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Kampen om norske havvind-lisenser – disse aktørene vil stå på søkerlisten

Siste fra forsiden

+

Klasser COSLPioneer nå: – I tett dialog om nye kontrakter

+

Har spuddet ny letebrønn i Johan Sverdrup-lisensen

Semco Maritime forlenger med Equinor i Norge

Moreld Apply tildelt modifikasjonskontrakt på Edvard Grieg

Annonse

Aneo AS søker konsernsjef

STILLINGSANNONSE FRA ANEO
+

Utbyggingsplaner for 150 milliarder kroner ble droppet og utsatt i 12. time

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger