Solveig Gas skifter navn til Sval
Glenn Stangeland
12. januar 2020
Illustrasjonsfoto: Gassco
Solveig Gas skifter navn til Sval
Glenn Stangeland
12. januar 2020

Solveig Gas skifter navn til Sval.

Dette ifølge selskapets egen nettside.

I fjor kjøpte HitecVision 100 prosent av aksjene i Solveig Gas, et infrastrukturselskap som eier 15,6 prosent i Gassled og 13,3 prosent av Polarled. 

Den nye eieren har styrt infrastrukturselskapet mot å bli et lete- og produksjonsselskap, og selskapet har blant annet kjøpt seg inn i Duva-feltet og overtatt hele Capricorn Norge AS.

– Vi har ambisjoner om å bli en betydelig olje- og gassprodusent, skriver selskapet.