Spirit boret tørt på Sørvesten
Pressemelding
5. august 2020
Foto: Ocean Rig
Spirit boret tørt på Sørvesten
Pressemelding
5. august 2020

Spirit Energy, operatør for utvinningstillatelse 780, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/1-33 S, Sørvesten, om lag 5 kilometer nord for Ivar Aasen-feltet i midtre del av Nordsjøen.

Brønnen var tørr, melder Oljedirektoratet.

Brønnen traff på Sleipnerformasjonen på om lag 205 meter tykkelse, med vannførende sandsteinslag på 85 meter med moderat til meget god reservoarkvalitet. Skagerrakformasjonen kom inn med om lag 75 meter tykkelse, med vannførende sandsteinslag på til sammen 15 meter med moderate til gode reservoaregenskaper.

Brønnen ble boret av Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6507/4-1 (Warka) i utvinningstillatelse 1009 i den sørlige delen av Norskehavet, der ConocoPhillips er operatør.