Stadig høyere terskel for varsling om avvik
NTB
NTB
18. juli 2019
Illustrasjonsfoto: Norsk olje og gass
Stadig høyere terskel for varsling om avvik
NTB
NTB
18. juli 2019

Terskelen for å varsle om avvik i olje- og gassektoren blir stadig høyere, ifølge en rapport fra Petroleumstilsynet.

Rapporten deler resultatet i sju indekser som måler blant annet sikkerhetskultur, skriver Klassekampen. Alle indeksene er verre for 2017 enn 2015, og seks av sju var verre i 2017 enn ti år tidligere.

Leverandørindustrien kommer verst ut, spesielt på spørsmål om ytringsklima. 31 prosent av respondenter svarer at de er helt eller delvis enig i at det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler og prosedyrer. 42 prosent i samme industri svarer at rapporter om ulykker eller farlige situasjoner ofte blir pyntet på.

Økonomihistoriker Helge Ryggvik ved UiO sier at en mulig forklaring er importen av nye sikkerhetssystemer fra utlandet på begynnelsen av 2000-tallet. Disse systemene var ofte var tuftet på en annen arbeidslivsfilosofi enn arbeidsmiljøloven.

– Fordi norske arbeidsfolk tør å feile, unngår man produksjonsstans. Forsvinner det norske systemet, forsvinner også den selvsikkerheten som har gjort norske arbeidere så produktive, sier han.