Standardisering ligger i delingsprinsippet – ikke hos løsningsleverandør

Publisert 19. mars 2018

Kommentar av Henrik Heggland, NSG Digital

I artikkelen «Er vi på vei mot de 27 «gulmalingene» igjen?», setter Petro.no-redaktør Glenn Stangeland ord på manges bekymring rundt digitalisering i olje- og gassbransjen.

I artikkelen viser han til at det på èn konferanse snakkes om og presenteres utallige forskjellige digitale løsninger og han drar en interessant parallell til historien om FMC Technologies som måtte holde seg med 27 forskjellige gulmalinger på grunn av bransjens manglende evne til å standardisere gulfargen på subseautstyr. Artikkelen går langt på vei i å stille det betimelige spørsmålet: Svekker de utallige digitale initiativene olje- og gassbransjens evne til å standardisere?

Jeg forstår godt hvorfor spørsmålet blir stilt og min oppfattelse er at mange kloke hoder i bransjen deler redaktørens bekymring. Tross dette mener jeg det blir feil å rette søkelyset mot de digitale initiativene på samme måte som det, i historien om FMC Technologies, ville være feil å stille spørsmål ved «de mange malingsleverandørene». Det er olje- og gassbransjen (med operatørene i spissen) som må sette dagsorden for hvordan man skal evne å standardisere på tvers av løsninger og dataplattformer.

Det er min personlige oppfattelse at dette må skje gjennom en mye mer utforskende modell i stedet for å konkludere rundt standardisering uten først å ha utforsket hvordan
man, gjennom bruk av data, kan utfordre dagens modeller og verdikjeder. Da er det naturlig at første punkt på endringsagenda er tilgjengeliggjøring, kontroll og bruk av data. For meg så er det nettopp dette de mange digitale initiativene først og fremst representerer. Neste naturlige punkt er samhandling og deling av data – på tvers av operatører og leverandører.

Dette er på ingen måte en original tanke, men noe som det begynner å bli bred konsensus om rundt i bransjen. Karl Johnny Hersvik, CEO i AkerBP satte fokus på nettopp deling av data i sitt innlegg på årskonferansen til Norsk Olje og Gass. Karl Johnny påpekte at data har den unike evnen til å øke i nytteverdi desto mer dataen deles og kombineres med stadig nye datakilder. Videre har Statoil, med sin OMNIA-plattform og andre gode initiativer, for lengst satt dette på agendaen.

Det er her reisen mot standardisering starter – det å dele data for å sikre forbedring og nye forretningsmodeller i hele verdikjeden. For å oppnå dette er det viktig at flere jobber mot å utvikle «morgendagens gulfarge». 

Selv om dette kanskje er vel og bra, har fortsatt redaktøren et poeng i sitt argument om at bransjens digitale reise minner mer om et kappløp mellom selskapene for å sikre at nettopp «deres løsning» blir den nye bransjestandarden. Her ligger nøkkelen i å forstå at man må skille mellom løsninger og data. Det er forståelig at man ikke intuitivt skiller mellom dette, og det er kanskje her vi famler?

Er det tydelig at bransjen skiller mellom «farge», «fargekomponenter» og «fargeleverandør» eller ønsker vi helst at det kun er èn blanding og èn leverandør av farge? Er det riktig at bransjen skal forholde seg til kun èn dataplattform eller er det mer riktig å tilrettelegge for flere løsninger og databehandlere?

Jeg har tro på sistnevnte og at standardisering vil, i fremtiden, handle om hvordan man deler data og ikke hvordan vi samler data hos èn aktør eller på en plattform. Da er det viktigste prinsippet uansett at alle som ønsker å bidra til at bransjen forbedrer seg er åpne for å fritt dele og samhandle rundt data – uavhengig hvilken dataplattform eller applikasjon som til enhver tid behandler disse. Dette er et viktig prinsipp i NorSea Groups digitale reise og et prinsipp jeg håper vil være tydelig i hele bransjen.

Henrik Heggland har ansvar for NorSea Groups digitale initiativer. Gjennom sitt arbeid har han etablert NSG Digital som er delt eid selskap mellom NorSea Group (76 %) og Kongsberg Digital (34 %). 

Siste fra forsiden

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

+

Equinor har doblet CCS-ambisjonene: – Vil bygge en motorvei fra Europa

Forhandler for 3.600 medlemmer: – Forventer et knakende godt oppgjør

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger