Starter den siste borekampanjen på Fenja
Pressemelding
26. oktober 2021
Foto: Neptune Energy
Starter den siste borekampanjen på Fenja
Pressemelding
26. oktober 2021

Neptune Energy har sammen med lisenspartnerne startet boringen av fire produksjonsbrønner på Fenja-feltet i Norskehavet.

Brønnene bores av Deepsea Yantai, en halvt nedsenkbar borerigg, som driftes av Odfjell Drilling.

Fenja-utbyggingen består av to havbunnsrammer knyttet opp mot Njord A-plattformen for prosessering og eksport. Det skal bores fire brønner:  to oljeprodusenter, en vanninjektor og en gassinjektor. Gassinjektoren vil gjøres om til en gassprodusent mot slutten av feltets levetid.

«Dette er den siste fasen i utbyggingen av Fenja-feltet, som ligger i et strategisk viktig vekstområde for Neptune. Fenja vil produsere i omlag 15 år. Vi har også andre interessante prospekter i nærheten,» sier Neptune Energys prosjektdirektør i Norge, Erik Oppedal.

Deepsea Yantai er nå satt til å bore reservoarseksjonene, installere brønn-komplettering og utføre brønnoppryddingsaktiviteter. Borearbeidet anslås å ta rundt 160 dager.

Fenja er planlagt å komme i produksjon i første kvartal 2023 og vil  produsere om lag 28 000 fat oljeekvivalenter per dag på platå.