Statkraft og Aker jakter muligheter i Sørlige Nordsjø 2
Pressemelding
27. januar 2021
Illustrasjon: Aker Offshore Wind
Statkraft og Aker jakter muligheter i Sørlige Nordsjø 2
Pressemelding
27. januar 2021

Statkraft, Aker Offshore Wind og Aker Horizons har signert en samarbeidsavtale for å utforske prosjektmuligheter for havvind i Norge. 

Selskapene skal sammen å utforske mulighetene for å utvikle, drifte og levere kraft fra kommersielle fullskala havvindparker.

Norske myndigheter annonserte i fjor at de ville åpne for søknader om utvikling av havvind på to områder i Nordsjøen, nærmere bestemt Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Samarbeidspartnerne vil utforske muligheten for bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II (SN2), hvor selskapene vil etablere en felles prosjektgruppe, 50/50 delt mellom Aker Offshore Wind og Statkraft for felles utarbeidelse og innlevering av melding, samt videre utvikling av prosjektet, skriver Statkraft i en pressemelding.