Statnett advarer: Kan bli behov for betydelig kraftimport til vinteren

Illustrasjonsfoto: Statnett
NTB
Publisert 25. mai 2022
Dersom været ikke spiller på lag, kan Norge bli avhengig av «betydelig» nettoimport av kraft til vinteren, ifølge Statnett. Samtidig kan det også bli mangel på utenlandsk kraft.

I en pressemelding tirsdag opplyser Statnett at kraftberedskapen blir oppjustert. Statnett har endret vurderingen av kraftsituasjonen fra normalt, grønt nivå til «stram», som er gult nivå. Kraftprodusenter bes spare på vannet.

– Vi oppfordrer om at en framover disponerer vannet slik at vi ikke er avhengige av import, med den spesielle situasjonen vi er i i Europa nå, sier konserndirektør for IKT i Statnett, Per Olav Østli, til NRK.

«Stor usikkerhet i de europeiske energimarkedene kan påvirke forsyningssikkerheten for kraft i Norge. Statnett følger situasjonen tett og varsler at forsyningssituasjonen kan bli anstrengt i enkelte situasjoner opp mot og gjennom vinteren 2023», skriver Statnett.

– Faren for at vi ikke får importere kraft, kombinert med lite nedbør fram mot vinteren, kan sette oss i en situasjon hvor vi er avhengige av import, sier Østli.

Behov for nettoimport

I de fleste situasjoner gir bruken av regulerbar vannkraft og muligheter for europeisk import oss sikker tilgang til kraft i de fleste situasjoner. Nå er det imidlertid lite vann i magasinene og lite snø i deler av de sørnorske fjellene. Dessuten kan det bli kaldt og tørt den kommende vinteren. I tillegg har Ukraina-krigen drevet gassprisene uvanlig høyt, og det er usikkerhet rundt langsiktige gassleveranser.

Dersom det blir unormalt lavt tilsig det kommende halvåret, samt en kald og tørr vinter, vil det medføre behov for «betydelig nettoimport til Norge», ifølge Statnetts beregninger. Dette for å gi tilstrekkelig energisikkerhet fram til snøsmeltingen starter neste vår.

– Uvanlig stor usikkerhet

Statnett understreker at det norske energisystemet og -markedet er velfungerende, og at produsentene har ansvar for å disponere vannet på en måte som gjør at de til enhver tid kan levere kraft.

«Imidlertid er vi i en situasjon hvor usikkerheten er uvanlig stor, spesielt med hensyn til muligheten for import fram mot og gjennom kommende vinter», skriver selskapet.

Derfor mener Statnett at det er nødvendig for produsentene å ta høyde for en situasjon hvor det i neste tappesesong er mindre mulighet for å importere kraft enn normalt.

Ifølge E24 er sannsynligheten for rasjonering av strøm mindre enn 20 prosent for øyeblikket.

– Det er flere hakk igjen på skalaen før Statnett ser fare for rasjonering. Det er også for tidlig å si hvilke priser vi kan vente til høsten, ifølge kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.til E24.

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

+

Borer to produksjonsbrønner på Askeladd Vest

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger