Statnett anbefaler å knytte havvind til Bergen og Grenland

Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
Publisert 16. februar 2023

Statnett anbefaler åpning av nye havområder for havvind som muliggjør tilknytning til Bergensområdet og Grenlandsområdet. 

Dette er områder med stort kraftbehov og kapasitet i nettet, skriver Statnett i en pressemelding. 

Anbefalingen om tilknytning til Bergens- og Grenlandsområdet kommer i tillegg til Statnetts tidligere anbefaling om tilknytning til henholdsvis Kvinesdal på Sørlandet og Karmøy på Haugalandet for Sørlige Nordsjø II fase 1 og Utsira Nord, som er planlagt utlyst i 2023. 

Romsdal, Ranaregionen, Sørlandet og Stavangerområdet er også mulige områder for tilknytning av havvind. I tillegg er det mulig med mindre volum til Haugalandet, Ålfoten- og Hammerfestområdet.

Statnett har på oppdrag fra NVE vurdert hvor i Norge det kan være gunstig å tilknytte havvind for utlysningene som er varslet fra 2025 og utover. Statnetts vurderinger er gjort ut fra hva som er gunstig sett fra et kraftsystemperspektiv. Dette er et innspill til NVEs arbeid med å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs som legger til rette for god sameksistens, lønnsom utbygging og tar vare på viktige miljøverdier.

– Med informasjonen vi har nå fremstår tilknytning av havvind til Bergensområdet og Grenlandsområdet som det beste alternativet for tilknytning av havvind i neste tildelingsrunde. Her ligger det an til betydelig forbruksvekst, og det er allerede et kraftunderskudd i dag, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Havvindområder som tildeles i 2025 og utover vil komme i drift i løpet av 2030-tallet. Det er snakk om både åpning av helt nye områder og utvidelser av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Aktuelle områder for tilknytning i 2025 og utover:

Anbefaling:

  • Bergensområdet: Stort kraftunderskudd i dag, høy forbruksvekst
  • Grenland: Stort kraftunderskudd i dag, høy forbruksvekst

Andre mulige områder:

  • Romsdal: Høy forbruksvekst gir økende kraftbehov i Midt-Norge.
  • Ranaområdet: Høy forbruksvekst gir økende kraftbehov i Nordland.
  • Sørlandet og Stavangerområdet: Sterkt nett, utvekslingsmuligheter og forbruksvekst

Mulig med mindre volum:

  • Haugalandet: Aktuelt for ytterligere volum fra Utsira Nord.
  • Ålfoten: Tilknytning av havvind vil være gunstig, gitt samspill med forventet forbruk. I første omgang er det mest aktuelt med mindre volum her
  • Hammerfest: Tilknytning av havvind vil være gunstig, gitt samspill med forventet forbruk. I første omgang er det mest aktuelt med mindre volum her.

Siste fra forsiden

+

Vår plusser på borekampanjen med enda en letebrønn i Barentshavet

+

Aker BP fremskynder oppstart på Tyrving

+

Planlegger å bore inntil to Eirin-brønner i året

+

Ferdig med første del av borejobben på Maria Fase 2

+

Fant opptil 90 millioner fat i fjor – skal bore pilotbrønn for mulig utbygging

+

Har spuddet Brokk

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger