Publisert 28. november 2017

Statoil skal i 2018 etablere et nytt operasjonstøttesenter på land. Hensikten er å bidra til økt sikkerhet, høyere verdiskaping og lavere utslipp fra selskapets installasjoner på norsk sokkel.

«I et tiårsperspektiv er vår ambisjon at produksjonsøkningen fra Statoil-opererte felt kan tilsvare en samlet årlig verdiskapning i størrelsesorden 10 milliarder kroner før skatt», skriver selskapet i en pressemelding.

– Etablering av senteret er et sterkt bidrag for å nå ambisjonen vår om å bli ledende innen digitalisering. Vi vil bruke det til å optimalisere produksjonen og bedre forutse støttebehov slik at felt vi driver produserer mest mulig effektivt og sikkert. Senteret vil være viktig for å fortsette det gode forbedringsarbeidet på norsk sokkel, og øke verdiskapingen for Statoil, våre partnere og samfunnet, sier konsernsjef Eldar Sætre i Statoil.

– Senteret vil også forsterke kunnskapsdelingen i vår organisasjon og ytterligere forbedre samarbeidet med våre leverandører og partnere, sier Sætre.

Beslutning om hvor det nye senteret skal lokaliseres skal tas tidlig neste år. Det vil integrere Statoils eksisterende produksjonsstøttesentre og sentre for tilstandskontroll, som ligger flere steder i Norge.

– IOC-etableringen vil bygge videre på eksisterende tilstandsovervåking og ekspertsentre. IOC-senteret vil jobbe mer proaktivt ved å samle tverrfaglige ressurser som kan bruke utvidet dataintegrasjon, visualisering, analyse og ny teknologi for å støtte våre installasjoner på norsk sokkel i enda større grad enn i dag, sier Kjetil Hove, Statoils direktør for driftsteknologi på norsk sokkel.

Ved etableringen av senteret neste år vil feltene Åsgard i Norskehavet og Grane og Gina Krog i Nordsjøen være først ute med få utvidet støtte fra senteret. Nye felt og anlegg skal integreres gradvis fremover. 

IOC skal være med å sikre at feltene hele tiden produserer mest mulig effektivt og at en løser «flaskehalser» ved tilstandsovervåking. Dette gjennom ekspertstøtte innen produksjonsoptimalisering og forebyggende vedlikehold fra tverrfaglige team innen eksempelvis petroleumsteknologi, prosess, mekanisk og elektro.

– Vi jobber nå med å utvikle verktøy som vil strømme data live fra sensorene i havet. Verktøyene vil bidra til å kunne gjøre detaljerte analyser av produksjonen og hvordan utstyret på installasjonene yter. Et viktig mål med senteret er at vi klarer å identifisere og forhindre stopp i driften før det inntreffer, sier Hove.

Senteret blir i første omgang satt opp for å støtte Statoils installasjoner på norsk sokkel, men kan på sikt også være relevant for landanlegg og selskapets internasjonale virksomhet offshore. 

IOC bygger på erfaring fra USA og våre flerfeltsoperasjoner og produksjonsstøttesentere i Norge. 

Et integrert operasjonssenter vil være operasjonelt i Austin i desember i år. Dette senteret skal samhandle med feltbaserte sentere i Bakken og Eagleford.

Siste fra forsiden

Vår Energi selger 20 prosent av Bøyla til Concedo

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger