Publisert 1. juli 2017

Gassnova har tildelt Statoil oppdraget med å vurdere utbygging av et CO2-lager på norsk sokkel. Dette kan bli verdens første lager som kan ta imot CO2 fra flere industrielle kilder.

— Fangst og lagring av CO2 (CCS) er et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og for å nå de globale klimamålene slik de er definert i Paris-avtalen. CCS-prosjektet vi nå skal utrede vil innebære en helt ny samarbeidsmodell med fangst av CO2 fra flere industrielle kilder, transport av CO2 med skip og lagring av CO2  1000-2000 meter under havbunnen. I tillegg kan det være starten på verdens første nettverk for CCS på tvers av landegrenser. Mye arbeid gjenstår, men om vi lykkes kan det åpne nye forretningsmuligheter for både Statoil, samarbeidspartnere og norsk industri, sier konserndirektør Irene Rummelhoff i nye energiløsninger i Statoil.

Lagringsprosjektet inngår som en del av norske myndigheters arbeid for å bygge ut fullskala CO2-håndtering i Norge. Det skal fange CO2 fra tre landbaserte industrianlegg på Østlandet og transportere  CO2 med skip fra fangstområdet til et mottaksanlegg på land som  blir lokalisert på vestkysten av Norge.

Ved mottaksanlegget vil CO2 pumpes over fra skip til tanker på land, før den  sendes i rør på havbunnen til en eller flere injeksjonsbrønner øst for Troll-feltet på norsk sokkel. Det er flere mulige lokasjoner for mottaksanlegget, og et endelig valg baseres på kriterier som blant annet sikkerhet, kostnader og fleksibilitet for utvidelse.

Siste fra forsiden

Vår Energi selger 20 prosent av Bøyla til Concedo

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger