Steile fronter preger ny rapport om flerbruksfartøy
Glenn Stangeland
11. juli 2019
Steile fronter preger ny rapport om flerbruksfartøy
Glenn Stangeland
11. juli 2019

«Lovløse oljearbeidere».

Sa fagbevegelsen og hevdet at ansatte ombord på flerbruksfartøy manglet grunnleggende rettigheter.

«Feil».

Sa arbeidsgiversiden og advarte mot å gjøres endringer i regelverket da dette kunne «medføre store og negative konsekvenser for hvordan disse fartøyene kan operere».

Dette var utgangspunktet for at Arbeids- og sosialdepartementet inviterte til et partssammensatt arbeid i et forsøk på å oppnå en «felles virkelighetsforståelse om bruken av flerbruksfartøy på norsk sokkel.»

– Punkterte gruppens gjennomføringsevne, sier arbeidstakerne

Nå er rapporten klar, og den preges av at partene fortsatt står milevis fra hverandre, spesielt i spørsmålet om innføring av arbeidsmiljøloven for arbeiderne på disse fartøyene.

«Utgangspunktet må være en villighet til å se på en innføring av arbeidsmiljøloven, i hvilken grad det lar seg gjennomføre langs en tenkt linje fra hele regelverket til bare noen få deler, og hvordan det praktisk lar seg gjøre. Langs denne linjen må partene konstruktivt kunne bevege seg. Det har dessverre ikke alle partene vært villige til, noe som har punktert arbeidsgruppens gjennomføringsevne på flere områder», skriver Industri Energi, Fellesforbundet, SAFE og NITO i en merknad til rapporten.

– Uholdbart med dobbeltregulering, sier arbeidsgiverne

Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund mener på sin side at innføring av arbeidsmiljøloven vil innebære en «kursendring i Norges skipsfarts- og utenrikspolitikk.»

«At arbeidsmiljøloven skulle gjelde i tillegg til skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven for norske skip, ville skape uholdbare tilstander med motstridende regelverk. En slik dobbeltregulering vil være svært uheldig og stride mot god lovgivningsteknikk», ifølge arbeidsgiversiden.

Det arbeidsgruppen faktisk har kommet til enighet om, er at fartøysaktiviteten knyttet til konstruksjon, vedlikehold og inspeksjon fikk en betydelig nedgang etter oljeprisfallet i 2014, at markedet har stabilisert seg og at det forventes en økning i fartøysaktiviteten fremover.

Deltakere fra arbeidstakersiden: LO, Fellesforbundet (LO), Industri Energi (LO), Norsk Sjømannsforbund (LO), Norsk sjøoffisersforbund (LO), Det norske maskinistforbund (Unio), SAFE (YS), Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO). Fra arbeidsgiversiden: Norsk olje og gass (NHO), Norges Rederiforbund.

Du kan lese hele rapporten her!