Stillasplanker falt 20 meter og gasslekkasje under fakling – uhellene i uke 15
Glenn Stangeland
6. juni 2019
Foto: Roar Lindefjeld og Bo B. Randulff/Equinor ASA
Stillasplanker falt 20 meter og gasslekkasje under fakling – uhellene i uke 15
Glenn Stangeland
6. juni 2019

Equinor
Troll C
5. april
En person skled og falt på glatt rør (egen fall høyde). Personen fikk smerter i hoften og kontaktet sykepleier. Etter råd fra lege ble person sent til land for videre undersøkelser.

Equinor
Gullfaks C
7. april
Fraværskade GFC under vedlikehold av ventil. Innmat i en 4″ hydraulikkoperert butterflyventil var blitt reparert. IP ønsket å teste ventilen før remontering, for å verifisere at spjeldet kunne lukke. Knapp for operering ble aktivert med venstre hånd samtidig som tommel på høyre hånd var  plassert slik at spjeldet lukket over tuppen på tommelfinger. Kollegaen i arbeidslaget stod like ved, men med ryggen til. Vedkommende fulgte IP til sykepleier. IP reiste fra GFC med SAR kl 19:18 for videre undersøkelse og behandling på land.

Equinor
Norne/Transocean Encourage
7. april
In connection with work removing guidewire anchors on the template, the ROV observed a leakage of OBM from the BOP booster line inlet. The ROV tightened bolts on the booster line inlet flange, and the leakage was stopped completely by 22:00. At the time of the observation, the well was being monitored on the trip tank, and no leakage could be detected. It is not known when the leakage started. The booster line had been in use during the afternoon, but no mud volume anomalies were detected. Based on visual inspection of OBM mud on top of and around the BOP, the total OBM spilled to sea is estimated to be below 200 ltrs. The majority of chemicals in the oil based mud Environmul consist of green and yellow products. One of the products has a red environmental classification. A total of 2,6 kg red chemical has gone to sea in connection with this leakage.

Equinor
Aaste Hansteen
8. april
En feil på trykktransmitter i turbin til gasseksportkompressor medførte stopp av gasseksport og produksjonsfakling. Under denne faklingssituasjonen inntraff en gasslekkasje fra 30″ fakkelinje ut av høytrykks fakkeldunk i område P-200. Utslag på gassdetektorer i området ga Generell alarm med mønstring, produksjonsnedstegning, trykkavlastning og deluge. Beredskapsorganisasjon mønstret og håndterte situasjon etter DFU. Tre personer var tilstede i modul da gasslekkasjen inntraff.

Equinor
Hammerfest LNG
9. april
Klokken 09:49 i dag, oppsto det en HC-lekkasje i anlegget som ble observert av en uteoperatør. Lekkasjen var ikke stor nok til å bli detektert av gassdetektorer. Det ble kjørt PA-melding om å stenge varmt anlegg for å avklare situasjonen. Innsatslag fra 1.linje ble benyttet til å stenge nødvendige ventiler for å stenge av og trykkavlaste det aktuelle segmentet. Ingen ble eksponert eller skadet i situasjonen som var tilbake til normalen klokken 11:12.

Aker BP
Valhall
6. april
I forbindelse med gjennomgang av arbeid som ble utført på en F&G og ESD node på VFS, er det at avdekket at installasjonen har vært uten F&G-overvåking og ESD-system i en periode på 1,5 timer. Installasjonen, som er en NUI, har vært bemannet i nevnte periode i forbindelse med pågående boreoperasjon.

Equinor
Johan Sverdrup P1
10. april
4 stk stillasplank skled ut i bakkant fra stillaslager og falt ned på lay-down område ca 20m, vekt ca 5 kg. Ingen personer eksponert, men område ikke avsperret.