Stortinget gir grønt lys til Aker BPs tre store utbyggingsprosjekter

Illustrasjon: Aker BP
Publisert 5. juni 2023

Stortinget har mandag godkjent Aker BPs planer for utbygging og drift for Yggdrasil-området og Fenris, samt videreutvikling av Valhall.

– Med vedtaket har Stortinget sagt ja til tusenvis av arbeidsplasser og viktig verdiskaping i Norge. Jeg er stolt over det vi nå skal levere sammen med lisenspartnerne våre. Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris utgjør alene over 165 milliarder kroner i investeringer. Det er snakk om estimerte skatteinntekter på over 120 milliarder kroner til landet vårt, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP.

Norsk andel av leveranser i Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris er på rundt 65 prosent, og prosjektene vil bidra med 130.000 årsverk i Norge gjennom levetiden til feltene.

Yggdrasil (tidligere NOAKA)

Feltene som skal bygges ut er lokalisert mellom Alvheim og Oseberg i Nordsjøen, og omfatter en rekke funn som i sum utgjør rundt 650 mmboe i utvinnbare olje- og gassressurser. Nye navn blir tatt i bruk for lisensgrupper og innretninger Utbyggingskonseptet består av en ubemannet produksjonsplattform i nord (Munin, tidligere Krafla), en prosesseringsplattform med brønnområde og boligkvarter (Hugin A, tidligere NOA) i sør og en normalt ubemannet brønnhodeplattform på Frøy (Hugin B) som knyttes tilbake til Hugin A. Yggdrasil representerer en omfattende utbygging på havbunnen med totalt ni havbunnsrammer. Det er planlagt 55 brønner i området. Området bygges ut med kraftforsyning fra land.

  • Samlede investeringer estimert til 115 milliarder 2022-kroner
  • Utvinnbare ressurser estimert til 650 mmboe
  • Produksjonsstart planlagt i 2027
  • Lisenspartnere er Aker BP, Equinor og LOTOS

Foreløpige beregninger av funnet Øst Frigg Beta/Epsilon er på 40-90 millioner utvinnbare oljeekvivalenter. De totale ressursene i Yggdrasil-området har dermed økt med om lag ti prosent til over 700 millioner fat.

Valhall PWP-Fenris (tidligere King Lear)

Denne samordnede utbyggingen omfatter blant annet en ny prosess- og brønnhodeplattform (PWP) som er broforbundet til Valhall feltsenter, og en ubemannet brønnhodeplattform på Fenris som skal produsere gjennom en 50 kilometer lang rørledning til Valhall PWP. Valhall PWP vil være helt sentral i videreutviklingen av Valhall-området. Gassproduksjon fra Fenris vil gi et betydelig bidrag til langsiktige og forutsigbare gassleveranser til Europa.

  • Samlede investeringer estimert til 50 milliarder 2022-kroner
  • Utvinnbare ressurser estimert til 230 mmboe
  • Produksjonsstart planlagt i 2027
  • Lisenspartnere er Aker BP, PGNiG Upstream Norway og Pandion Energy

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Boret tørt i Toppand Øst

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger