Streik avverget – dette er YS, LO og NHO enige om
NTB
NTB
1. april 2019
Illustrasjonsfoto: Norsk olje og gass
Streik avverget – dette er YS, LO og NHO enige om
NTB
NTB
1. april 2019

YS, LO og NHO kom mandag formiddag til enighet i meklingen, og det blir ikke streik i privat sektor.

* Partene er enige om en ramme for lønnsveksten på 3,2 prosent i 2019. Forventet prisstigning er på 2,4 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 0,8 prosent inneværende år.

* Meklingsresultatet innebærer at alle som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på 2,50 kroner per time. Det gir en lønnsøkning på 4.875 kroner per år.

* For overenskomster der lønn er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (ca. 478. 000 kroner) gis det et ekstra lavlønnstillegg på 2 kroner og 3.900 kroner per år. Sammen med det den generelle lønnsveksten gir det et totalt tillegg på 4,50 kroner per time.

* Lavlønnstillegget gjelder for: Riksavtalen (hotell og restaurant), Vekteroverenskomsten, Industrioverenskomsten TEKO, Renholdsoverenskomsten, Service- og vedlikeholdsoverenskomsten, Transportoverenskomsten og Parkeringsoverenskomsten.

* I tillegg gis det et tilsvarende tillegg til ansatte i enkeltbedrifter med egen overenskomst der lønn er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

* Oppgjøret omfatter rundt 165.000 medlemmer i LO- og NHO-bedrifter. Totalt vil om lag 22 prosent av disse få lavlønnstillegget.