Sval, Storegga og Neptune vil lagre CO2 i Nordsjøen

Publisert 27. februar 2023

Sval, Storegga og Neptune søker myndighetene om å få lagre CO2 i Nordsjøen. Prosjektet, kalt Trudvang, har potensial til å lagre opptil 225 millioner tonn CO2.

Søknaden kommer etter at Olje- og energidepartementet 11. januar 2023 annonserte muligheten til å søke på et nytt område i Nordsjøen for injeksjon og lagring av CO2.

– Fangst og lagring av karbon (CCS) er en løsning som kan redusere CO2-utslippene betraktelig.  Partnerne i Trudvang har jobbet sammen siden desember 2021 for å identifisere, nominere og søke på denne lisensen. Vi har allerede utført en betydelig mengde arbeid, inkludert undergrunnsevaluering av lagringsmulighetene samt teknisk og økonomisk vurdering av CCS-verdikjeden. Dette arbeidet har vist at Trudvang kan modnes til et kommersielt levedyktig prosjekt med sikker og effektiv lagring av karbon, sier direktør for bærekraft og helse, miljø og sikkerhet i Sval Energi, Truls Olsen-Skåre.

Trudvang-lisensen har et betydelig lagringspotensial. Det vil være mulig å injisere om lag ni millioner tonn CO2 per år i 25 til 30 år – en samlet lagringskapasitet på minst 225 millioner tonn CO2. Dynamisk modellering indikerer at den totale lagringskapasiteten over tid kan være vesentlig høyere enn dette.

– I Europa slippes det hvert år ut om lag 300 millioner tonn CO2 av en type som er spesielt vanskelig å redusere. Trudvang-prosjektet har potensial til å fange opp og permanent lagre denne typen utslipp i stor skala, sier Olsen-Skåre.

Oppstart i 2029

Lagringslisensen Trudvang ligger i den norske delen av Nordsjøen, øst for Sleipnerfeltet og ca. 165 kilometer fra kysten. Lagringsreservoaret ligger i Utsiraformasjonen.

– Vi vil fokusere å akselerere alle faser av arbeidsprogrammet for å kunne begynne å injisere CO2 i 2029, og vi vil fortsette arbeidet med eksisterende og nye parter for å modne hele verdikjeden, sier Olsen-Skåre.

Trudvang-prosjektet ser for seg å fange CO2 fra flere industrielle utslippspunkt i Nord-Europa og Storbritannia, frakt av flytende CO2 fra eksportterminaler til en landbasert mottaksterminal i Sørvest-Norge, og deretter transport via en spesialbygget rørledning til Trudvang-lokasjonen for injeksjon og permanent lagring.

Sval blir operatør

Sval er foreslått operatør av Trudvang med 40 prosent eierandel. Storegga og Neptun har 30 prosent eierskap hver.

Nick Cooper, administrerende direktør i Storegga, sier: – CCS er en av få teknologiske løsninger som kan forhindre at CO2 fra industrielle operasjoner kommer inn i atmosfæren og forverrer klimaendringene. Vår Trudvang-kunngjøring i dag, og denne runden med søknader om CO2-lagringslisenser, bygger på Norges rolle som foregangsland innenfor CCS i industriell skala. Vi ser frem til å fortsette vårt arbeid med Sval og Neptune for å sikre at Trudvang-prosjektet vil ha en betydelig innvirkning på karbonutslipp og en positiv innvirkning på økonomien.

Neptune Energys globale leder for undergrunn innen ny energi, Pål Haremo, sier: – Neptune har stor tro på Nordsjøen som knutepunkt for CO2-lagring, blant annet på grunn av nærhet til eksisterende infrastruktur og uttømte reservoarer. For tiden jobber vi med prosjekter i Norge, Nederland og Storbritannia. Vårt mål er å bygge en portefølje for karbonlagring knyttet opp mot kjerneområdene våre i Nordsjøen.

Wintershall Dea utfordrer Equinor – vil bli en gigant på CCS på norsk sokkel

Siste fra forsiden

+

Johan Sverdrup fase 3 har passert DG1

+

Noble Invincible plugger åtte brønner på Hod A

+

Utsetter produksjonsstart til 2025

+

Wellesley fant mer olje og gass i Troll/Fram-området

Arbeider fikk beina i klem på boredekk – hendelsen granskes

+

Har alternativ teknologi: – Positivt hvis man lukker døren for strøm fra land

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger