Sverdrup-eventyr for Subseadesign – har tredoblet omsetningen på tre år
Thomas Førde
19. desember 2019
Hans Henrik Fjelldal (Foto: Thomas Førde)
Sverdrup-eventyr for Subseadesign – har tredoblet omsetningen på tre år
Thomas Førde
19. desember 2019

Fra tre til 55 ansatte siden oppstarten og en tredoblet omsetning de siste tre årene. Slik lyder litt av historien til ingeniørbedriften Subseadesign AS.

En rammekontrakt med Equinor og dermed leveranse av mange titalls rørkoplinger til bruk på havbunnen på Johan Sverdrup-feltet, er en viktig del av forklaringen bak veksten hos Subseadesign.

Men også flere andre produkter som bedriften har utviklet ligger bak suksessen.

Hans Henrik Fjelldal, som er markedssjef i Subseadesign, forteller at en løsning for avstiving av brønnhode også er et viktig produkt for bedriften. Løsningen, som heter Wellhead Load Relief (WLR), hindrer unødig sprekking, med påfølgende fare for brudd i røret ved brønnhodet.

Dette produktet skal vi komme tilbake til.

Kobler skjeve rør

Subseadesign ble grunnlagt i 2007. Tre år etter oppstarten kom de i gang med utvikling av en metode som skulle forenkle sammenkoplinger av rør (tie-in-operasjoner) på havbunnen. Etter syv år med utviklingsarbeid, hvor Statoil støttet både med kompetanse og med finanser og hvor Innovasjon Norge bidro med økonomiske midler, ble strevet rikelig belønnet. Equinor bestemte seg for å kjøpe Subseadesigns løsning til bruk på Johan Sverdrup-feltet.

Metoden går ut på at rørender som ligger litt skjevt på havbunnen, med opptil tre graders vinkelavvik, kan koples sammen med en metalltetning.

Produktet kommer i en variant som krever bruk av dykkere og i annen variant for bruk av ROV (Remotely Operated Vehicle).

Sparer store kostnader

Sealign, som produktet heter, har ifølge Hans Henrik Fjelldal, flere fordeler sammenlignet med de mer tradisjonelle metoder som hittil har vært benyttet under tie-in-operasjoner:

– Størrelsen på rørspooler (ekspansjonssløyfer) kan i mange tilfeller mer enn halveres samtidig som størrelsen på nødvendige verktøy til bruk på havbunnen reduseres og forenkles. De store kraftpakkene som ellers trengs for å rette opp rørene før oppkobling, reduseres til mindre ROV-baserte verktøy som er lette og enkle og håndtere, forklarer Fjelldal.

Fjelldal peker også på at en stor fordel med denne metoden er at man kan redusere sannsynligheten for hydrogenindusert oppsprekking i rørene. (HISC, Hydrogen Induced Stressed Cracking).

Til Johan Sverdrup fase 1 og 2

Subseadesign har en ti år lang rammekontrakt med Equinor pluss en opsjon på 15 år for levering av Sealign. 70 enheter er levert til Johan Sverdrup fase en og ytterligere enheter skal leveres til utbyggingen i fase to på Johan Sverdrup-feltet. Andre store leveranser på norsk sokkel innbefatter store antall av utstyr til rørledninger som måler 36 og 32 tommer, men også til mindre størrelser.

– I tillegg ser vi store muligheter internasjonalt for dette produktet, som egner seg på ulike vanndyp over alt i olje- og gassindustrien subsea, sier Hans Henrik Fjelldal.

SubseaDesign har hovedkontor i Lierbyen. Her ligger også et verksted hvor selskapet bygger prototyper og gjennomfører testing av nye produkter. Produksjonen setter de stort sett ut til underleverandører.

I enkelte prosjekter deltar Subseadesigns ansatte under installasjonen, men som oftest blir installasjonen gjennomført under kundenes ledelse. De aller fleste blant de 55 ansatte i Subseadesign er ingeniører. I tillegg kommer en mindre stab i administrasjonen.

Sparer brønnhodet

WLR (Wellhead Load Relief) er et annet viktig produkt fra bedriften. Dette produktet eller løsningen reduserer utmattelseskreftene på undervannsbrønnhoder. Løsningen innebærer enkelt forklart at utstyret nederst på borestrengen blir bardunert med vaiere.

– Dermed reduseres belastningen i brønnen. Samtidig blir faren for brudd i røret rundt borestrengen langt mindre, sier Fjelldal.

Han legger til at Subseadesigns WLR-anlegg hittil er blitt brukt med suksess på mer enn 80 undervannsbrønnhoder. Kundene er både operatørselskaper og riggselskaper.