Techouse tildelt FEED-kontrakt på Valhall
Pressemelding
25. august 2021
Foto: Techouse
Techouse tildelt FEED-kontrakt på Valhall
Pressemelding
25. august 2021

Aker BP har valgt det norske teknologiselskapet Techouse til å utføre front-end engineering og design (FEED) for en sulfatfjerningsenhet for Valhall IP-plattformen. FEED-arbeidet vil bli levert gjennom modifikasjonsalliansen, som består av Aker BP og Aker Solutions.

Hovedformålet med prosjektet er å øke og forlenge utvinningen fra Valhallfeltet ved å redusere avleiring forårsaket av sulfat. Sjøvann injiseres i brønnen for å opprettholde trykket og øke utvinningsgraden, skriver Techouse i en pressemelding.

Sjøvann, som inneholder sulfat, reagerer med formasjonsvannet i reservoaret, noe som resulterer i avleiring i rørene. Dette kan igjen tette rørene, redusere reservoarets ytelse og skade brønnen. Techouse sin sulfatfjerningsteknologi reduserer sulfatet i sjøvannet før det injiseres i reservoaret og fjerner dermed muligheten for avleiring. Reduksjon av sulfat er også viktig i et HMS-perspektiv da det forhindrer dannelse av hydrogensulfid (H2S), en giftig gass som fører til korrosjonskader.

Techouse har allerede fullført en innledende studie for levering og testing på land for Aker BP SRU-prosjektet. FEED-en, som åpner for grundigere studier av den foreslåtte løsningen, vil gjennomføres i løpet av tredje og fjerde kvartal av 2021.

– Denne kontrakten er en tillitserklæring for Techouse og bekrefter vår teknologi for fjerning av sulfater, sier administrerende direktør i Techouse, Svein Helge Pettersen.

– Vi har lang erfaring fra tilsvarende prosjekter i Nordsjøen. Vi har nylig levert en større SRU-modul til Equinors Johan Castberg-prosjekt, og vi har et prosjektteam som er klar til å gå i gang med dette prosjektet. Teamet tar med seg viktig erfaring fra Johan Castberg-prosjektet, noe som lover godt for
prosjektgjennomføringen, sier Pettersen.

Oppdraget for Aker BP er av stor strategisk og kommersiell verdi for Techouse. Avtalen inneholder opsjon for prosjektering, innkjøp, konstruksjon og funksjonstesting på land, samt fullstendig offshoretesting på Valhall. Design- og byggeperioden vil gi arbeid til omtrent 30 av Techouse sine ingeniører. Hele systemet er planlagt ferdigstilt for installasjon offshore i Q3 2023. Kontrakten vil bli levert gjennom modifikasjonsalliansen som er ansvarlig for det totale integreringsarbeidet til Valhall.