Ti på topp – største skatteytere og mest refusjon på sokkelen
Pressemelding
1. desember 2020
Illustrasjonsfoto: Equinor
Ti på topp – største skatteytere og mest refusjon på sokkelen
Pressemelding
1. desember 2020

Fastsatt skatt for petroleumsselskaper er på totalt 116 milliarder kroner for 2019. 24 av totalt 54 petroleumsselskaper har betalt petroleumsskatt. Det viser tall fra skattelisten for selskaper på norsk kontinentalsokkel, som offentliggjøres av Skatteetaten 1. desember.

De ti største skatteyterne på norsk sokkel er:

NavnOrgnrAlminnelig inntekt sokkelSum skatt sokkel
EQUINOR ENERGY AS99088821382 062 212 85758 608 126 223
VÅR ENERGI AS91916067514 340 451 40110 703 196 518
TOTAL E&P NORGE AS92706644011 478 529 3248 148 671 803
CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS91811012710 170 456 6207 397 101 248
A/S Norske Shell9148070779 233 652 7947 115 393 021
AKER BP ASA9897958485 824 603 2084 150 746 473
OMV (NORGE) AS9884000254 718 187 8683 499 912 997
LUNDIN ENERGY NORWAY AS9862094097 124 022 9313 481 878 829
NEPTUNE ENERGY NORGE AS9834264173 949 492 8872 877 497 444
CAPEOMEGA AS9951521423 080 938 8992 316 634 897

 

Det er en reduksjon på 31 milliarder kroner fra 2018, da tilsvarende beløp var 147 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 21 prosent. Årsaken til reduksjonen er i hovedsak lavere oljepris og en noe redusert produksjon.

Oljeselskaper betaler ordinær selskapsskatt på 22 prosent pluss en særskatt på 56 prosent på inntekt fra virksomhet på norsk kontinentalsokkel (satser i 2019). Marginalskattesatsen på inntektene er derfor 78 prosent.

Flere selskaper står oppført med negativ skatt i skattelisten. Refusjonene gjelder enten letekostnader eller opphør av petroleumsvirksomhet.

Staten refunderer skatteverdien av letekostnader for selskaper som er i underskuddsposisjon. Etter at refusjonsordningen ble innført i 2005, økte antallet aktører på norsk sokkel betraktelig, men det har vært en nedgang de siste årene.

For 2019 utgjør refusjonsbeløpet 3,9 milliarder kroner fordelt på 18 selskaper. Dette er en økning på 500 millioner kroner fra 2018.

Disse ti fikk mest refusjon:

NavnOrgnorAlminnelig inntekt sokkelSum skatt sokkel
CONCEDO AS9882178670-137 539 516
PANDION ENERGY AS9181753340-159 079 191
LIME PETROLEUM AS9987264410-163 922 287
INPEX NORGE AS9131209810-193 111 890
SUNCOR ENERGY NORGE AS9893621000-232 123 997
CAPRICORN NORGE AS9944344030-240 412 742
MOL NORGE AS9881205450-494 212 514
DNO NORTH SEA (NORGE) AS9893990710-501 672 236
WELLESLEY PETROLEUM AS9135614730-746 896 808
DNO NORGE AS9139058810-824 250 933

De tre siste årene har refusjonsutbetalingene ligget på omtrent samme nivå. I samme periode økte leteaktiviteten målt i påbegynte letebrønner, spesielt fra 2017 til 2018.

Årsakene til den begrensede endringen i leterefusjonen i perioden, er redusert kostnadsnivå og endring i aktørbildet på sokkelen:

Det er færre rene leteselskaper, og flere av de mer etablerte selskapene har økt sin leteaktivitet. I tillegg er flere aktører kommet i overskuddsposisjon, slik at de ikke lenger har krav på leterefusjon.

Den andre særegne refusjonsordningen gjelder opphør av petroleumsvirksomhet: Hvis et selskap med virksomhet på norsk sokkel velger å avslutte petroleumsvirksomheten, kan selskapet kreve å få utbetalt skatteverdien av udekket underskudd og ubenyttet friinntekt knyttet til denne virksomheten. For 2019 har seks selskaper krevd slik utbetaling på til sammen 658 millioner kroner.

Her er hele listen!