Tildeler kontrakter for boretjenester verdt 2,5 milliarder kroner
Pressemelding
14. mai 2019
Foto: Kjetil Visnes, Equinor
Tildeler kontrakter for boretjenester verdt 2,5 milliarder kroner
Pressemelding
14. mai 2019

Equinor tildeler kontrakter til en rekke leverandører for boretjenester til en verdi av om lag 2,5 milliarder kroner, eksklusive opsjoner. Tjenestene vil bli levert til både nye og eksisterende felt på norsk sokkel.

14. mai ble avtaler for tjenester knyttet til fôringsrørhengere (liner hanger) signert i Equinors digitale laboratorium på Forus. Avtaler for tilleggskomplettering og nedihullsmonitorering er signert tidligere.

– Disse avtalene vil bidra til at vi kan fortsette å levere sikre og effektive bore- og brønnoperasjoner. Dette er spesialistleverandører som vi har samarbeidet med tidligere, og vi vet hva de står for. Vi ser fram til å fortsette dette samarbeidet, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

Kontraktsverdien for de samlede tjenestene er beregnet til om lag 2,5 milliarder kroner for den faste delen av kontraktsperioden på tre år. I tillegg kommer opsjoner på fem ganger to år for alle tildelingene.

Tjenestene innen fôringsrørhengere og tilleggskomplettering er basert på rammekontrakter med standardiserte betingelser der volumet kan variere. Beregnet verdi er på henholdsvis én milliard og en halv milliard kroner for tre år.

Avtalene for nedihullsmonitorering ble tildelt i mars, og gjelder et forhåndsbestemt arbeidsomfang til en verdi på om lag én milliard kroner for tre år.

Over 200 påmeldte
Bore- og riggkonferansen
Stavanger, 22. - 23. mai
Se program og deltakerliste og meld deg på her!