Tildeler seismikk-avtaler verdt 700 millioner kroner
Pressemelding
10. mars 2021
Ramford Vanguard (Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor)
Tildeler seismikk-avtaler verdt 700 millioner kroner
Pressemelding
10. mars 2021

Equinor har tildelt PGS og Shearwater GeoServices rammeavtaler for innsamling av 4D-seismikk ved bruk av lyttekabler som slepes etter seismiske fartøy på norsk sokkel.

Avtalene har en anslått samlet verdi på om lag 700 millioner kroner.

– Dette er en ny måte å samarbeide med seismikkselskaper på. Vi beveger oss bort fra årlige anbud mot en mer langsiktig samarbeidsmodell. Dette vil gi økt forutsigbarhet og mer bærekraftige rater for leverandører i seismikkbransjen, som vanligvis er utsatt for betydelige konjunktursvingninger, sier Peggy Krantz-Underland, Equinors anskaffelsesdirektør.

PGS og Shearwater er tildelt generelle rammeavtaler som dekker firedimensjonale seismiske undersøkelser på norsk sokkel i en bindende periode på to år fra 2021. Avtalene omfatter opsjoner på to ganger to år, og kan også brukes til å foreta undersøkelser på britisk sokkel.

– 4D-seismikk gir oss mulighet til å kartlegge gjenværende olje- og gassressurser etter hvert som reservoarene blir produsert. Disse avtalene vil bidra til å optimalisere utvinningen og plassere nye brønner, slik at vi kan nå vår ambisjon om å utvinne 60 prosent av oljen og 85 prosent av gassen på norsk sokkel, sier Charlotte Bøe Tjølsen, direktør for petroleumsteknologi i Equinor.

PGS er også tildelt en egen rammeavtale for innsamling av 4D-seismikk på Gullfaks-feltet. Avtalen omfatter en eksklusiv rett til å gjennomføre inntil tre datainnsamlinger innen 2031.

PGS og Shearwater er norske seismikkselskaper med gode tekniske løsninger, moderne og velutstyrte fartøyer og en god merittliste hos Equinor. De nye avtalene vil skape viktig aktivitet for leverandørene.

Offshoreoperasjonene vil bli støttet fra PGS sitt kontor i Oslo og Shearwaters kontorer i Bergen og Gatwick.