To Awilco-kontrakter til Future Production
John Økland
28. november 2019
To Awilco-kontrakter til Future Production
John Økland
28. november 2019

Future Productions skal levere et spesialtilpasset FP ClickStab®-system på de to riggene som Awilco Drilling har under bygging i Singapore nå.

Det melder selskapet.

– Systemet skal bidra til økt sikkerhet for rigg-personell og samtidig sørge for at riggens NPT holdes så lav som mulig, heter det.

– FP ClickStab®-systemet er svært viktig for oss nå som vi skal tilby markedet nye rigger med et høyt fokus på energi-konservering og effektivitet. Like viktig er det at systemet gjør oss i stand til å skjerme personell fra høy-risiko arbeid over åpen sjø. Dette styrker fokuset vårt på sikkerhet og HMS, sier Per Andreas Vangsgaard, Vice President Technical hos Awilco Drilling.

I praksis kobler det Future Production-utviklede systemet sammen ulike væskeførende («kill & choke»-, «conduit»- og «boost»-) slanger mellom riggen og teleskop-koblingen på stigerøret. Uten systemet på plass må en større manuell operasjon til for å få koblet sammen slangene.

– Systemet kobler sammen slangene på minutter i motsetning til tidsbruken en manuell operasjon vil kreve, som gjerne er på flere timer. Dermed sørger systemet vårt for at riggens NPT reduseres betydelig, sier Torstein Bringa, CEO i Future Production.

Awilco har som kjent to rigger under bygging, pluss opsjoner på ytterligere to enheter. Dette betyr at det kan komme enda flere leveranser inn i boken for Future Productions.

FP ClickStab® systemet ble opprinnelig designet og utviklet i tett samarbeid med Frigstad Offshore, som tok den første versjonen av systemet i bruk på sin rigg Scarabeo 9 i 2011. Systemet opereres også på to flyterigger eid av borekontraktøren Bluewhale, samt, siden 2016, to rigger nå eid av Equinor.