To nye rapporter: Mulig med kraftige CO2-kutt i industrien og på sokkelen
NTB
NTB
26. juni 2020
Illustrasjonsfoto: Equinor
To nye rapporter: Mulig med kraftige CO2-kutt i industrien og på sokkelen
NTB
NTB
26. juni 2020

Fredag fikk olje- og energiminister Tina Bru (H) overlevert to rapporter som tar for seg mulighetene for å kutte CO2-utslippene ved å tilføre strøm til flere olje- og gassinstallasjoner på havet og til industrianlegg på land.

Begge rapportene viser et betydelig potensial.

De 16 olje- og gassfeltene hvor man allerede har vedtatt å ta i bruk kraft fra land, vil alene føre til at man unngår utslipp på 3,2 millioner tonn CO2 per år, konkluderer Oljedirektoratet i sin rapport «Kraft fra land til norsk sokkel ».

– I tillegg er det flere prosjekter som nærmer seg en investeringsbeslutning, sa oljedirektør Ingrid Sølvberg da hun la fram rapporten.

Krever mye strøm

Hun påpekte at teknologien har utviklet seg mye de siste årene og at det nå er mulig å elektrifisere flere felt enn tidligere.

85 prosent av utslippene fra den norske sokkelen kommer fra forbrenning av diesel eller naturgass på plattformene for å drive turbiner som gir dem strøm. Ved å legge kraftkabler fra land kutter man disse utslippene.

– De fleste prosjektene krever tiltak i kraftnettet på land. Det må være kraft tilgjengelig på land, og det må helst være så nær feltet som mulig, sa Sølvberg.

Det totale kraftforbruket for seks nye prosjekter som nå nærmer seg en investeringsbeslutning, er på cirka fire terawattimer per år.

– Det tilsvarer rundt tre prosent av det totale norske kraftforbruket. Hvis flere prosjekter skal elektrifiseres, vil det kreve mer kraft, sa Sølvberg.

Kutt på land

Parallelt med rapporten om sokkelen har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) laget en rapport om mulighetene for å kutte CO2-utslipp ved å øke bruken av elektrisk kraft hos industrien på land.

– Det er et betydelig potensial for kutt i utslippene, slo avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE fast da hun la fram funnene.

NVE har tatt for seg 30 anlegg som står for 90 prosent av CO2-utslippene til industrien på land. Av disse var det sju som kunne gjøre elektrifiseringstiltak.

Til sammen vil de kunne kutte utslipp av 2,3 millioner tonn CO2 – om lag 18 prosent av det den landbaserte industrien slipper ut i dag.

– Disse sju prosjektene vil øke kraftforbruket i Norge med hele 12 terawattimer. Det er mye kraft, og tilsvarer rundt ni prosent av dagens kraftforbruk. En slik betydelig økning av forbruket vil kreve omfattende investeringer, sa hun.

Vil redusere kraftoverskuddet

Norge har i dag overskudd av kraft, og NVEs framskrivninger viser at det fortsatt vil være et overskudd i framtiden.

– Men det er klart at elektrifiseringstiltakene vil redusere overskuddet av kraft framover i tid, sa Skrivarhaug.

Industrien på land slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer 26 prosent av norske utslipp.

Petroleumsindustrien slipper ut 13,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe også utgjør rundt en firedel av de nasjonale utslippene.

Olje og energiministeren og hennes departement skal nå sette seg ned og kikke på rapportene.

– Med mange elektrifiseringsinitiativ- og muligheter som spenner over flere sektorer, er det viktig at vi også klarer å se på dette samlet. Spesielt for å vurdere virkningene på kraftsystemet både lokalt og nasjonalt, sier hun.