Tor II er satt i produksjon – første felt som gjenåpner på norsk sokkel
Pressemelding
3. desember 2020
Illustrasjon: ConocoPhillips
Tor II er satt i produksjon – første felt som gjenåpner på norsk sokkel
Pressemelding
3. desember 2020

ConocoPhillips og de andre rettighetshaverne i Tor Unit har startet produksjonen fra Tor II som første gjenåpning av et felt på norsk sokkel.

Produksjonen kommer i gang bare 12 måneder etter godkjenningen av Plan for Utbygging og Drift. Tor II-prosjektet er en gjenutbygging av Tor-feltet i Ekofisk-området. Tor hadde produksjonsstart i 1978. Produksjonen opphørte i 2015.

Prosjektet består av en undervannsutbygging med to havbunnsrammer og åtte produksjonsbrønner som er knyttet gjennom flerfase-rørledninger for produksjon og gassløft til Ekofisk 2/4 M-plattformen på Ekofisk-senteret.

Styring og støttesystemer leveres via en kontrollkabel fra samme plattform. Den nybygde  sjøbunnsinstallasjonen ligger om lag en kilometer vest for den opprinnelige Tor-plattformen uten forbindelse til den nedstengte installasjonen.

Det er planlagt boret sju produksjonsbrønner i Tor-formasjonen. I tillegg er det planlagt en testbrønn for langsiktig produktivitet i Ekofisk-formasjonen. Reservepotensialet for Tor II-prosjektet er 60-70 millioner fat oljeekvivalenter. Det er de to første brønnene som nå er satt i produksjon, og så vil de resterende brønnene komme i produksjon etter hvert som de blir ferdigstilt de neste månedene.

De samlede investeringer er om lag 6,4 milliarder kroner. Utbyggingskonseptet har en balansepris under 30 US-dollar (Brent).