Tørr brønn kan gi milliardinvesteringer og C02-kutt på 1,5 millioner tonn per år
Glenn Stangeland
6. mars 2020
Foto: Equinor
Tørr brønn kan gi milliardinvesteringer og C02-kutt på 1,5 millioner tonn per år
Glenn Stangeland
6. mars 2020

Equinor har avsluttet boringen av verifikasjonsbrønn 31/5-7 Eos sør for Troll i Nordsjøen.

Formålet med brønnen var å undersøke om reservoaret i Johansen-formasjonen er egnet til CO₂-lagring.

Oljedirektoratet melder at «Cook- og Johansenformasjonene egner seg godt til CO2-lagring».

Dermed er Equinor og partnerne ett steg videre på veien mot et nytt industrieventyr.

Over 6 milliarder kroner

I prosjektet Northern Lights skal Equinor, på vegne av Gassnova, utrede muligheten for å frakte flytende CO2 med skip fra fangsanleggene på Østlandet (Fortum Oslo Varme og Norcem) til et mottaksanlegg i Naturgassparken i Øygarden og videre i rør til et permanent lager under havbunnen.

Eos-brønnen, som etter planen skal konverteres til en injeksjonsbrønn, kan dermed åpne for investeringer på over 6 milliarder kroner, ifølge konsekvensutredningen for prosjektet.

Kostnader knyttet til skipstransport av CO2-en er ikke tatt med i disse beregningene.

«Det skal installeres en cirka 100 km lang rørledning fra mottaksanlegget på land til injeksjonsbrønnen. […. ] Oseberg A er valgt som offshore vertsinstallasjon for kontrollkabler, hydraulikk- og MEG systemene, da det er ledig kapasitet i disse systemene på installasjonen», skriver Equinor.

1,5 millioner tonn CO2

Utbyggingsfase 1 er planlagt med en kapasitet på 1,5 millioner tonn CO2 per år fra senhøsten 2023, og med en driftsperiode på 25 år. Utbyggingsfase 2 er planlagt med en kapasitet på inntil 5 millioner tonn CO2 per år, der realisering er avhengig av kontraktsfestet tilgang på CO2 for geologisk lagring

Ifølge utredningen fra oktober 2019 sikter Equinor mot innlevering av utbyggingsplan innen 30. april i år. Deretter er det planlagt at staten tar en endelig investeringsbeslutning innen 15. desember. Anlegget kan ifølge denne planen være klart til å settes i drift ved årsskiftet 2023-2024.

«Hvis testresultatene bekrefter egnede brønn- og reservoaregenskaper vil en annen rigg komme til brønnlokasjonen sommeren 2023, gjenbruke øvre deler av brønnen, bore et sidesteg over pluggen inn i reservoaret og komplettere dette, og brønnen konverteres til en injeksjonsbrønn. Injeksjonsbrønnen vil forlates med nødvendige barrierer installert, og er klar for injeksjon av flytende CO2 i 2023», skriver Equinor.

Ni potensielle kunder

I tillegg til Fortum Oslo Varme og Norcem, har Equinor inngått intensjonsavtaler med syv europeiske selskaper for å utvikle verdikjeder innen karbonfangst og -lagring.

Intensjonsavtalene er inngått med Air Liquide, Arcelor Mittal, Ervia, Fortum Oyj, HeidelbergCement AG, Preem, og Stockholm Exergi. Avtalene innebærer samarbeid om mulig behandling av CO₂ hos relevant tredjepart og transport til Northern Lights-prosjektet. Intensjonsavtalene innebærer at partene skal:

    • Evaluere løsninger for CO₂-leveranser og transport.
    • Utvikle en tidslinje for potensiell investeringsbeslutning og oppstart.
    • Samarbeide om dialog med nasjonale myndigheter og EU.

Alle detaljer om Northern Lights og 99 andre utbygginger – prøv Petro Database her!