Transocean Enabler forsinket til Mist
Glenn Stangeland
10. juni 2020
Transocean Enabler forsinket til Mist
Glenn Stangeland
10. juni 2020

Transocean Enabler skulle etter planen startet sin borekampanje på Johan Castberg-feltet med å undersøke Mist-prospektet i samme lisens. Fristen for å innfri boreforpliktelsen i lisensen var opprinnelig 15. mai, men Equinor har fått en kort utsettelse. 

Ifølge dokumenter Energi24 har fått innsyn i, skyldes dette utfordringer knyttet til pågående borekampanje på Trestakk-feltet.

«Equinor viser i søknaden til at utvinningstillatelse 532 har kontrakt med boreriggen Transocean Enabler for boring av lete- og produksjonsbrønner når riggens kontrakt med Trestakk-lisensen utgår. Ferdigstillelse på Trestakk er imidlertid forsinket blant annet på grunn av komplekse boreoperasjoner og dårlig vær», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Equinor.

Etter planen skal riggen gå herfra mot slutten av neste uke og vil da i sommer gjøre Mist-brønnen i Castberg-lisensen som planlagt, skriver informasjonssjef Morten Eek i Equinor i en e-post til Energi24.

På veien skal den også bore et pilothull på Spissa-brønnen sør i Barentshavet.