Transocean Norge borer Bauge-brønner
Redaksjon
14. oktober 2019
Transocean Norge borer Bauge-brønner
Redaksjon
14. oktober 2019

Equinor planlegger å benytte Transocean Norge til boring og komplettering av to produksjonsbrønner på Bauge.

Planen er å starte med operasjonene i midten av januar neste år.

Det viser en søknad til myndighetene.

Aktiviteter som omfattes av søknaden er:
• Boring og komplettering av 2 brønner; 6407/8-D-1 H og 6407/8-D-2 H
• 2 brønnoperasjoner med LWI/IMR fartøy
• Midlertidig P&A av brønner

Bauge er lokalisert på Haltenbanken i Norskehavet og brer seg over utvinningstillatelse PL 348 i blokk 6407/8. Havbunnsrammen er lokalisert omtrent 3 km vest for Hyme, 15 km øst for Njord og rundt 80 km fra nærmeste land (Mausund nord for Frøya). Havdypet i området er 280 meter. Figur 3.1 viser Bauge-feltets beliggenhet i forhold til omkringliggende felt.

Bauge er tie-in til Njord og omfatter installasjon av en havbunnsramme med to brønnslisser. Feltet vil bli produsert med delvis trykkvedlikehold med faset vanninjeksjon som vil starte noen år etter produksjonsoppstart. En vanninjeksjonsbrønn skal bores fra eksisterende undervannsanlegg på Hyme-feltet. Injeksjon av kjemikalier mot Bauge vil skje fra Njord etter produksjonsoppstart. Bauge ble påvist i 2013 ved boring av letebrønn Snilehorn.

[annonse]

OPERATØRKONFERANSEN
Stavanger 6.-7. november
Se program og deltakerliste og meld deg på her!