MHWirth-toppen varsler «drilling boost» og «great potential» i offshorevind
Thomas Bergstøl
12. februar 2020
Foto: Thomas Bergstøl
MHWirth-toppen varsler «drilling boost» og «great potential» i offshorevind
Thomas Bergstøl
12. februar 2020

Hvis dagens oljeplattformer blir koblet med strøm fra offshore vindparker kan oljeplattformenes karbonavtrykk reduseres med opptil 50 prosent.

Dette var et av budskapene til Pete Miller, nåværende styreleder i MHWirth og tidligere CEO i National Oilwell Varco, under tirsdagens Olje- og energikonferanse i Kristiansand.

Energi24 fikk en prat med ham om de nye energimarkedene, teknologioverføringer og verdens behov for olje.

Maner til tålmodighet

Å benytte strøm fra havvind til drift av oljeplattformer, er bare en av oppfordringene hans. Men den store overgangen til de nye energimarkedene vil ikke bli problemfri.

– Dagens leverandørindustri har store muligheter innen offshorevind og andre fremvoksende energimarkeder, hvor offshorevind uten tvil er den største. Vindplattformene har behov for mange av de samme løsningene man i dag finner på en oljeplattform, som de fleste av kontrollsystemene, kraner og andre strukturer og mekanisk utstyr som tåler hardt vær.

– Men min første regel er alltid – ikke mist hovedfokus på kjerneaktiviteten din. Hvis man skal utvikle seg til å fungere på andre områder, blir det på mange måter som å skulle starte en ny business innenfor den eksisterende. Dermed må en gradvis utvikling til. Over tid kan man så sakte men sikkert implementere det nye.

Ifølge Miller byr de nye energimarkedene på en klart mindre arbeidsintensiv hverdag. Der et høyt antall personell trengs på en oljeplattform til å utføre en spesifikk arbeidsoppgave, vil et særdeles redusert antall arbeidere kunne utføre de fleste av aktivitetene på en vindplattform.

– Dette gir et interessant dilemma. Norge har for eksempel sterke fagforeninger. Her er det lite trolig at disse vil være med på å legge til rette for en redusert arbeidsstokk ved en overgang til nye markeder.

– Denne problematikken finner man forøvrig også innen andre bransjer som er i omstilling, som for eksempel taxibransjen. Dette blir bare noen av utfordringene her fremover, spår han.

På bekostning av kull

«Ryktene om min død er sterkt overdrevet» heter det fra et kjent sitat. Miller mener uttrykket ikke kunne passet bedre for dagens situasjon rundt verdens behov for olje og tilhørende drilling-aktivitet.

– For øyeblikket vokser de nye, fornybare energimarkedene for det meste frem på bekostning av kull-kraft, og ikke olje og gass. Kull kommer dermed til å bli den store taperen fremover.

Miller snakker om utfordringene knyttet til elektrifisering og produktene fra aktører som Tesla.

– Tenk på verden generelt. Hva er det som skjer over hele kloden? Det er summen av alle disse aktivitetene som dikterer energibehovet vårt. Behovet for transport er for eksempel den største driveren for petroleum.

– Her snakker man om Elon Musk og el-kjøretøyene hans. Men hvem har råd til disse? Dette må man ikke glemme, formaner han, og minner om at de økonomiske forholdene i Norge ikke er de samme som i verden forøvrig.

– Mye må gjøres for at verdens oljebehov skal kunne minskes. Det er mulig, men da må alle verdens land jobbe sammen. Det skjer ikke i dag, hvor koordinert samhandling fremstår som utfordrende.

– Se på Paris-avtalen og andre. De faller igjennom. Ulike land og interesser tenker på seg selv først og fremst, whether we like it or not, fastslår han på umiskjennelig amerikansk vis.

– Det er mange tunge løft man må gjennom før olje og gass er vekk, og det må gjennomføres en stor velferdstransaksjon fra de rike til de fattige først. Ingen av oss som lever i dag vil se slutten på olje- og gassbransjen.

Minkende oljereserver vil gi drilling-boost

Miller sier dagens oljepriser støtter drilling-aktivitet verden rundt, og at minskende oljereserver nå er i ferd med å skape et trykk på etterspørselen.

– Et vedvarende status quo nå vil skape et reserveunderskudd, sier han.

Som følge spår han økt oljepris.

– Såkalt «peak oil demand» inntreffer i år. Men det vil ikke være før rundt 2025 vi kan se effektene av produksjonen av offshore oljefelt – med en gitt oppstart i dag. Og behovet vi nå ser kan egentlig ikke dekkes av andre kilder enn nye dypvanns offshore oljefelt. Så ikke tro på gruntvanns-hypen der ute, bemerker han.

– Dypvanns-riggene med den beste teknologien blir de mest attraktive fremover, og man må bygge nye rigger som er effektive, enda sikrere, og som gir en konkret kostnadsbesparelse for brukerne. Da må man satse på teknologiutvikling og nye løsninger.

Miller antyder likevel kommende konsolideringer i riggmarkedet.

– For meg gir det attraktive kjøpsmuligheter fremover.