Trestakk starter produksjon innen utgangen av mai
Pressemelding
14. mai 2019
Foto: Equinor
Trestakk starter produksjon innen utgangen av mai
Pressemelding
14. mai 2019

Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Trestakk-feltet i Norskehavet. Operatør Equinor planlegger oppstart i løpet av mai 2019.

Investeringen for utbyggingen av feltet er forventet å bli cirka 4,8 milliarder kroner.

Equinor anslår utvinnbare volum fra Trestakk til 10,7 millioner standard kubikkmeter olje (67 millioner fat) og 1,4 milliarder kubikkmeter gass.

Trestakk ligger om lag 25 kilometer sørøst for Åsgard-feltet. Feltet bygges ut med en havbunnsramme med fire brønnslisser og en satellittbrønn.

Brønnstrømmen transporteres gjennom en 12 tommes produksjonsrørledning til Åsgard A-innretningen, hvor prosessering av brønnstrømmen skal skje. Trestakk-reservene planlegges utvunnet med trykkstøtte i form av gassinjeksjon.

Med Trestakk blir det 85 produserende felt på norsk sokkel.