Troll 3 produserer – historisk lønnsomt prosjekt
Pressemelding
30. august 2021
Foto: Øyvind Hagen, Equinor
Troll 3 produserer – historisk lønnsomt prosjekt
Pressemelding
30. august 2021

Fredag startet produksjonen fra Troll fase 3-prosjektet i Nordsjøen. Prosjektet har en balansepris på under 10 dollar og CO2-utslipp på under 0,1 kilo per fat oljeekvivalenter. De nye brønnene er knyttet opp til Troll A-plattformen og Troll fase 3 forlenger levetiden for plattformen forbi 2050.

Utvinnbare volumer fra Troll fase 3, som produserer gasskappen i Troll Vest, er på hele 347 milliarder kubikkmeter gass. Omregnet til oljeekvivalenter er det 2,2 milliarder fat. Investeringene er på om lag 8 milliarder kroner.

— Troll fase 3 er et av de mest lønnsomme prosjektene i hele Equinors historie og produksjonen har rekordlave CO2-utslipp. Det skyldes svært store gassreserver og en utbyggingsløsning som i stor grad bruker eksisterende infrastruktur, slik som rørledninger, prosessanlegget på Kollsnes og ikke minst Troll A-plattformen, som får kraft fra land. Prosjektet er gjennomført uten alvorlige personskader, noe som er svært viktig for oss, sier konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser, Arne Sigve Nylund.

Troll fase 3-prosjektet består av åtte brønner i to brønnrammer, en ny rørledning og kontrollkabel som knytter brønnrammene opp til Troll A samt en ny prosessmodul på plattformen. Rundt 70 prosent av leveransene til Troll fase 3-prosjektet kommer fra norske leverandører.

Det årlige eksportvolumet fra Troll tilsvarer anslagsvis 8 % av EUs gasskonsum og videreutviklingen av Troll-feltet styrker også Norges evne til sikre leveranser av gass til Europa i kommende tiår.

— Troll fase 3 forlenger levetiden for Troll A og Kollsnes prosessanlegg forbi 2050 og platåperioden med 5-7 år. Det bidrar til å sikre arbeidsplasser i havet, på Sandsli og på Kollsnes for både Equinor og leverandørene i flere tiår framover, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon i Equinor.