Tungt utstyr i fall, brann og armbrudd – uhellene i uke 51
Glenn Stangeland
16. januar 2020
Foto: Seadrill
Tungt utstyr i fall, brann og armbrudd – uhellene i uke 51
Glenn Stangeland
16. januar 2020

13. desember
Equinor
Gullfaks A

Ved løft av skinnegang for casingtang med 5 toms tugger, hektet sjakkel seg i manipulatorarm som ble brukt til styring av løftet. Wire ble trekt strammere og slapp med et rykk. Person fikk ramme i panne da den beveget seg opp vertikalt. Vedkommende ble fulgt til sykepleier av kollega. Sydd ca 10 sting på Haukeland. Anbefalt av lege å ta det rolig og vurdere sykemelding.

15. desember
Aker BP
Ula
Lekkasje av kondensat fra flens ifm. vedlikeholdsarbeid på MP scrubber. Hendelsen førte til automatisk trykkavlastning / nedstengning av produksjonsanlegget og GPA.

13. desember
Wintershall Dea
West Mira
During running of BOP / riser joints through rotary table one of the shims on the 4th riser joint hung up in the diverter housing and was ripped of the riser. This caused the “shim” to split into two halfmoons and both dropped to sea. Weight of each halfmoon is 352 kg. One of the halfmoons dropped directly to sea (height 27.65 m), the other one hit a handrail on the BOP carrier (height to handrail 13 m, from handrail to sea 14.65 m). No personnel in drop zone or potential drop zone. Barriers were in place w/ watchmen in addition positioned in safe areas.

Full kontroll på alle uønskede hendelser på sokkelen – prøv Petro Database gratis i 30 dager!

14. desember
Repsol
Gyda
I forbindelse med jaring på brønn A-21, løsnet bek fra kronblokken og falt ned til underliggende nivå (boredekk). Rutinemessig, Rød Sone regime etablert. I tillegg var alle innganger til boredekk sperret av. Ingen personer oppholdt seg i droppsonen. Fallenergi (0,252 kg x 49 meter x 9,81)= 121 Joule.

14. desember
Equinor
Vigdis/Transocean Norge
Under trekking av boreriser løsnet 5 av 8 stk plast guidefinne-segmenter á 26 kg og falt til sjø. Segmentene var da i moonpool, ca 10 meter under rotasjonsbordet og ca 20 m over sjø. Mangler ved innfestning av segmentene ble observert av personell i moonpool før de falt. Det var ingen personer i umiddelbar nærhet da hendelsen inntraff. Operasjon ble stanset og TOFS gjennomført med alt involvert personell for risikovurdering før videre arbeid. Sjekket alle tilgjengelige guidefinner og sikret disse før trekking av riser ble gjenopptatt. Det ble også foretatt ekstra sjekk av guidefinner på boredekk under trekking av riser gjennom rotasjonsbord. Området ble avsperret med vakt både på boredekk og riserdekk ved nedlegging av risere med guidefinner. Guidefinner og innfestning til riser vil bli inspisert og reparert og verifisert tilstrekkelig sikret før bruk.

17. desember
Aker BP
Ula
Teknisk feil i internodesystem mellom Maersk Interseptor og Ula. Hendelsen førte til automatisk trykkavlastning / nedstengning av produksjonsanlegget og GPA med påfølgende mønstring.

17. desember
Equinor
Kvitebjørn
En operatør arbeidet med å pakke wireline utstyr i en egen utstyrskontainer på rørdekkslager P24. Kontainer har 2 hyller hvor utstyr lagres. Operatøren stod på den nedre hyllen for å kunne få tilgang til den øvre hyllen. Da han var ferdig med dette arbeidet tråkket han ned på en bjelke som er plassert under den nedre hyllen. I tråkket skled han, mistet balansen og falt ned. Operatør fikk assistanse og gikk til hospital. Han ble sendt i land med SAR helikopter for videre behandling av armbrudd.

17. desember
Equinor
Mongstad
Leverandør (OFP) meldte ifra til operatør at det brann under H-1405. Operatør kom raskt på plass og fikk verifisert stikkflammer på ca. 30 cm, og meldte videre i fra til kontrollrommet som ringte 100. Evakueringsalarm ble kjørt og innsatsgruppa mønstret. Brannen hadde oppstått ved den ene pilotbrenneren til H-1405. Pilotgass kom ut i friluft og antente flammehemmende presenning som var brukt her ifm sandblåsing på plassen. Operatør fikk stengt pilotgass ventil til brenner og flamme avtok raskt. Faren over ble kjørt etter ca. 30 min. Politiet ble varsla og har vert på plassen. De har gjort sine undersøkelser og området ble frigitt.

14. november
Equinor
Heidrun/Transocean Encourage
The welder should test the TIG machine. Unfortunately he was holding the earth clamp in the other hand. This resulted in him getting an electric pinch in his right hand. The work was stopped and a TOFS help. The welder required no treatment, but as a precaution he was given an EKG by the nurse, and it was found to be normal.