Barents Blue: – Vi kan ta imot mye av gassen som er funnet i Barentshavet

Uten nødvendig infrastruktur og etablerte verdikjeder, er gassen i Barentshavet så langt mer til bry enn til nytte for mange av lisenseierne. Kapasiteten på Melkøya er sprengt, og hvert feltutbyggingsprosjekt i nord må derfor finne egne løsninger. En større gassrørledning som knytter Barentshavet til infrastrukturen i Norskehavet er under vurdering, men har vist seg vanskelig … Fortsett å lese Barents Blue: – Vi kan ta imot mye av gassen som er funnet i Barentshavet