Equinor fant olje i Blasto-brønnen – opptil 120 millioner fat
Glenn Stangeland
24. mars 2021
Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
Equinor fant olje i Blasto-brønnen – opptil 120 millioner fat
Glenn Stangeland
24. mars 2021

Equinor har gjort et betydelig oljefunn i Blasto-brønnen i Nordsjøen, lokalisert rundt 3 kilometer sørvest for Fram-feltet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 12 og 19 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Det tilsvarer mellom 75 og 120 millioner fat.

– Funnet revitaliserer et av de mest modne områdene på sokkelen. Med funn i fire av fire prospekt i Fram-området det siste halvannet året har vi påvist volum som samlet vil gi betydelig verdiskaping til fellesskapet, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel, ifølge en pressemelding.

Brønn 31/2-22 S traff på en total oljekolonne på om lag 30 meter i øvre del av Sognefjordformasjonen, hvorav om lag 25 meter sandstein av god til meget god reservoarkvalitet.

Den traff også på en oljekolonne på om lag 50 meter i nedre del av Sognefjordformasjonen, hvorav om lag 40 meter sandstein av god til meget god reservoarkvalitet.

Olje/vann-kontaktene ble påvist ved henholdsvis 1860 meter og 1960 meter under havoverflaten.

Brønnen traff på om lag 65 meter sandstein i Fensfjordformasjonen, med moderat til god reservoarkvalitet.

Undersøkelsesbrønn 31/2-22 A klassifiseres som tørr.

Rettighetshaverne vurderer funnet som kommersielt og vil vurdere tilknytning til andre funn samt eksisterende infrastruktur i området, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Funnet føyer seg inn i rekken av flere andre lovende funn i samme område, Røver Nord, Echino Sør og Swisher.

Brønnen ble boret av West Hercules.

Kart: Equinor/Energi24