Equinor varsler kutt i kostnader og investeringer
Glenn Stangeland
22. mars 2020
Foto: Equinor
Equinor varsler kutt i kostnader og investeringer
Glenn Stangeland
22. mars 2020

6. februar hadde Equinor sin kapitalmarkedsdag der selskapet la frem planene for resten av året og mere til. 

Men allerede nå synes planene å være utgått på dato. Covid-19 og en oljepris i fritt fall gjør at oljeselskapene nok en gang trekker i håndbrekket, og Equinor er intet unntak.

I en pressemelding varsler selskapet betydelige kutt i kostnader og investeringer.

«Equinor har i tillegg begynt implementering av tiltak for å redusere driftskostnader, investeringer og letekostnader. Oppdaterte fremtidsutsikter forventes presentert innen utgangen av mars 2020», skriver selskapet, som også dropper tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer.

Ifølge Petro Database planlegger Equinor hele 17 egenopererte letebrønner innen utgangen av året. Det gjenstår å se om noen av disse, og i tilfelle hvilke, som blir utsatt.

Av større feltutbygginger på norsk sokkel er det naturlig å anta at både Wisting og NOAKA må evalueres på nytt. Det samme vil nok en del av selskapets mange småfunn nær eksisterende infrastruktur.