Har startet plugging på Veslefrikk – stenges ned våren 2022
Pressemelding
22. februar 2021
Veslefrikk-platformen FOTO: Equinor/Øyvind Hagen
Har startet plugging på Veslefrikk – stenges ned våren 2022
Pressemelding
22. februar 2021

Etter over 30 års produksjon og over 400 millioner fat oljeekvivalenter, planlegger Veslefrikk-partnerskapet for nedstengning av feltet våren 2022.

Arbeidet med plugging av brønner startet allerede tidlig i år, skriver Equinor i en pressemelding.

Feltet ble funnet i 1981, og da produksjonen startet i 1989, var Veslefrikk det første feltet på norsk sokkel som ble utviklet med en flytende produksjonsenhet. Partnerskapet har investert omtrent 20 milliarder kroner i Veslefrikk og levetiden har vært forlenget en rekke ganger. Ved innleverte plan for utbygging og drift (PUD) regnet man med at feltet ville stenge allerede i 2009.

Full oversikt over 30 kommende decom-prosjekter og flere detaljer om Veslefrikk finner du i Energi24 Database!

– Veslefrikk var teknologisk en banebrytende utbygging som viste vei mot nye, lettere offshore-konstruksjoner etter betongmastodontenes tid i Nordsjøen, sier Geir Sørtveit, direktør for Område vest på norsk sokkel i Equinor.

– I de senere år er det gjort en formidabel jobb med å effektivisere driften på Veslefrikk, for å forlenge levetiden og maksimere verdiskapingen. Når feltet blir stengt ned vil Veslefrikk ha produsert over 400.000.000 fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer energibehovet i 22 år for alle Norges eneboliger og har skapt store verdier for Equinor, partnere, eiere og samfunn, avslutter Sørtveit.

Den flytende enheten Veslefrikk B er en halvt nedsenkbar produksjonsplattform, som er tilknyttet den faste brønnhodeplattformen Veslefrikk A. Feltet ble i 2002 også vertskap for Huldra med delt kontrollrom og bemanning, samt prosessering av kondensatet fra dette nå nedstengte feltet. Veslefrikk opereres fra Sandsli utenfor Bergen, der det er organisert sammen med driften av Oseberg-området.

Veslefrikk utbyggingen var viktig med tanke på utvikling av regelverk for bruk av flytende installasjoner i petroleumsvirksomheten som det etter hvert er blitt mange av. Veslefrikk B var opprinnelig boreriggen West Vision, eid av Smedvig i Stavanger. Riggen ble kjøpt av daværende Statoil for ombygging til petroleumsproduksjon, der Smedvig fikk kontrakt for bemanning av maritimt mannskap og boretjenester.

Konsekvensutredning er gjennomført og avslutningsplan for Veslefrikk ble sendt myndighetene høsten 2020. Det nyopprettede forretningsområdet Field Life Extension (FLX) har konsernansvar for å gjennomføre avviklingsprosjekter for Equinor på norsk sokkel.

– Som største operatør har vi mye infrastruktur som etter hvert må avvikles på norsk sokkel. Vi har solid prosjektkompetanse på området, og har utarbeidet gode planer for å fjerne Veslefrikk på en sikker og effektiv måte, sier Camilla Salthe, direktør for FLX i Equinor.

– Det viktigste for et vellykket fjerningsprosjekt er at vi ikke har personskader, alvorlige hendelser, eller utslipp til miljø, understreker Salthe.

Før Veslefrikk B kan tas til land, må plugging av brønner, nedstengning og rengjøring av plattformsystemer, samt rengjøring og frakopling av olje- og gasseksportrørledningene gjennomføres.

Plugging av brønnene startet allerede i januar i år. Brønn-pluggingen vil bli utført ved bruk av eksisterende rammekontrakter, der Archer har kontrakten for riggoperasjoner, og Baker og Ardyne leverer de fleste andre bore- og brønntjenester. Totalt skal 24 brønner plugges fra boreanlegget på Veslefrikk.

Veslefrikk B skal taues inn til land for å leveres til opphugging høsten 2022 og det planlegges for at Veslefrikk A kan fjernes 2025/26.

Tre større kontrakter knyttet til fjerningsarbeidet skal etter planen tildeles i løpet av første halvår 2021:

Fjerning og opphugging av Veslefrikk A, som er en «Engineering, Preparation, Removal and Disposal» (EPRD) kontrakt som dekker alt arbeid i forbindelse med fjerning av plattformen og påfølgende opphugging og resirkulering.

Opphugging og resirkulering av Veslefrikk B.

Arbeid på havbunnen i forbindelse med rengjøring og frakopling av eksportrørledningene.

Det vil i tillegg bli etablert kontrakter for planlegging, ledelse og gjennomføring av slep av Veslefrikk B til land på tilsvarende måte som i 1999, da Veslefrikk B var på Stord for oppgradering.

Full oversikt over 30 kommende decom-prosjekter og flere detaljer om Veslefrikk finner du i Energi24 Database!