Investerer 13,2 milliarder i gasskompresjon og elektrifisering

Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
Publisert 20. desember 2022

Equinor har på vegne av partnerskapet i Snøhvit levert inn plan for utbygging og drift (PUD) for Snøhvit Future til Olje- og energiministeren i Hammerfest.

Snøhvit-partnerne skal investere 13,2 milliarder kroner i oppgraderinger av Hammerfest LNG på Melkøya.

Prosjektet består av gasskompresjon og elektrifisering. Gasskompresjon på land vil gi tilstrekkelig strømning fra reservoaret til å forlenge platåproduksjonen og opprettholde høy gasseksport fra HLNG forbi 2030. Elektrifisering vil redusere CO2-utslippene fra HLNG med rundt 850.000 tonn per år.

– Snøhvit Future styrker Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av LNG til Europa. Elektrifisering vil gjøre at vi leverer denne gassen med nær null klimagassutslipp fra produksjonen. Prosjektet sikrer langsiktig drift og eksport fra Melkøya mot 2050, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Ved normal produksjon leverer HLNG 18,4 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet, eller 6,5 milliarder kubikkmeter i året. Det tilsvarer energibehovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger, eller 5% av all norsk gasseksport.

– Snøhvit Future er et omfattende og sammensatt prosjekt der kompetanse, samarbeid og erfaring i den norske petroleumsklyngen og i partnerskapet har tatt oss til en viktig investeringsbeslutning. Prosjektet har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet og vil skape betydelige ringvirkninger i nord, fortsetter Tungesvik.

Det skal installeres tre store moduler på anlegget, der det også skal gjøres omfattende modifikasjonsarbeid. I tillegg blir det stor aktivitet rundt Hammerfest by, blant annet bygging av tunnel og transformatorstasjon for videreføring av kraft til Melkøya.

Økt kraftbehov til HLNG vil utløse Statnetts bygging av en 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Hyggevatn og Snøhvit-partnerne vil gi et vesentlig anleggsbidrag. Den nye linjen vil styrke kraftinfrastrukturen med økt nettkapasitet til Hammerfest som kan åpne for ny industriutvikling i området.

– Vi legger om til elektrisk drift på Melkøya og reduserer årlige utslipp med om lag 850.000 tonn CO2. Dette er et av de største utslippsreduserende enkelttiltak for avkarbonisering av olje- og gassproduksjonen i Norge. Prosjektet er et viktig bidrag til energiomstillingen, sier Grete B. Haaland, områdedirektør for utforskning og produksjon nord.

Elektrifisering skal erstatte dagens gassturbiner med strøm fra kraftnettet. Dette vil gi utslippskutt tilsvarende 13 prosent av olje- og gassindustriens målsetting for utslippsreduksjon innen 2030, et viktig bidrag for å realisere Norges mål om 55 prosents utslippsreduksjon innen 2030. Prosjektet bidrar med utslippskutt tilsvarende 2 prosent av Norges årlige utslipp.

Som følge av utbyggingen, forventes driftsfasen å bli forlenget med 10 nye år med samme nivå på sysselsetting som i dag.

Siste fra forsiden

+

Søker om PUD-fritak for Solan og Ludvig

+

Flytter pluggejobb på Knarr og Gaupe til neste år

+

Sanness om Lundin-comebacket: – Mye igjen å finne på norsk sokkel

+

Boret tørt i Yggdrasil-området

+

«Mindre gassfunn» i Velocette – ikke kommersielle volumer

+

Ber olje- og energiministeren svare om COSL-kontraktene

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger