Neptune Energy har startet produksjonen fra Duva  
Pressemelding
23. august 2021
Gjøa-plattformen. Foto: Neptune Energy
Neptune Energy har startet produksjonen fra Duva  
Pressemelding
23. august 2021

Neptune Energy og Duva-partnerne Idemitsu, PGNiG og Sval Energi har startet opp produksjonen fra Duva-feltet i nordre del av Nordsjøen. 

Utbyggingsprosjektet er levert effektivt og under budsjett, trass i COVID-19-begrensninger, skriver operatøren i en pressemelding. 

Duva er bygget ut med tre oljeprodusenter og en gassprodusent, som er knyttet opp mot Neptune Energys egenopererte Gjøa-plattform.

For å maksimere effektiviteten ble Duva-feltet bygd ut i parallell med Gjøa P1-segmentet, som startet produksjonen i februar i år.

– Duva er et godt eksempel på en vellykket «fast-track» utbygging, med under fem år fra funn til produksjon. Sammen med partnere og nøkkel-leverandører har vi fullført prosjektet effektivt og under budsjettert kostnad, trass i COVID-19-begrensninger, sier Neptune Energys administrerende direktør i Norge, Odin Estensen.

– Vi er også fornøyde med at Duva forventes å ha et av de laveste CO2-utslippene per produsert fat oljeekvivalenter på norsk sokkel.

Hovedforklaringen på det lave karbonavtrykket er at Gjøa-plattformen er elektrifisert med strøm fra land, noe som gjør at CO2-utslipp per produsert fat oljeekvivalenter er mindre enn halvparten av gjennomsnittet på norsk sokkel*.

Duva ligger 14 kilometer nordøst for Gjøa-feltet på rundt 340 meters vanndyp. Totale reserver er anslått til 71 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 56 prosent er gass.

På platå vil feltet produsere om lag 30 000 fat oljeekvivalenter per dag (brutto).

– Duva-feltet forventes å produsere i omtrent 10 år og vil dermed bidra til å forlenge levetiden til Gjøa-plattformen. Dette reduserer også produksjonskostnadene per fat på Gjøa,  noe som kommer både lisenspartnerne, fremtidige tilknytningsfelt og det norske samfunnet til gode,  sier Neptune Energys prosjektdirektør i Norge, Erik Oppedal.