Ptil refser Yme: – Ikke kapasitet til å sikre at HMS-krav etterleves

Petroleumstilsynet har funnet betydelige feil og mangler ved Repsol sin drift av Yme-feltet. I tilsynsrapporten heter det blant annet at Repsol ikke har «hatt tilstrekkelig kapasitet i landorganisasjonen til å sikre at krav som er gitt i HMS-lovgivningen har blitt etterlevd». «Teknisk personell på land meldte tilbake at de rives mellom ulike oppgaver, der prosjekter … Fortsett å lese Ptil refser Yme: – Ikke kapasitet til å sikre at HMS-krav etterleves