Wellesley boret tørt på Hemispheres
Pressemelding
27. januar 2022
Foto: Håkon Sunde
Wellesley boret tørt på Hemispheres
Pressemelding
27. januar 2022

Wellesley Petroleum, operatør for utvinningstillatelse 885, har har boret tørt i undersøkelsesbrønn 36/1-4 S, Hemispheres, om lag 44 km nord for Gjøa-feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

«Brønnen traff på Krossfjordformasjonen med vannførende sandsteinsbergarter på om lag 33 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Det ble også truffet på vannførende sandsteinsbergarter på om lag 33 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet av ukjent alder dypere i brønnen. Krossfjordformasjonen har spor av petroleum. Brønnen er klassifisert som tørr», skriver Oljedirektoratet. 

Brønnen ble boret Borgland Dolphin, som nå skal til Fedafjorden.

Wellesley gjør funn etter funn: – Det mest spennende letearealet på sokkelen